مسیج روز جدید باحال

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ موضوع: اس ام اس های متفرقه

کاش دل ادم مثل دماغ بود هروقت میگرفت فین میکردی وا میشد

اس ام اس های عمیق فلسفی

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ موضوع: اس ام اس های سخنان بزرگان

با مردی ازدواج کنید ک اگر زن بود بهترین دوست شما می شد

اس ام اس روز جدید ایرانی

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ موضوع: اس ام اس های متفرقه

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ من ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ شده
به ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس احساسی جدید آبان ۹۳

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﺐ ﮐﻨﺪ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺍﻣﺎ
ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺗﺐ ﮐﻨﯽ

اس ام اس جدید در آبان ۹۳

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ موضوع: اس ام اس های متفرقه

دنیا ارزانی آدمهایش
فقط من باشم و تو ، دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت

من از اعدام نمی ترسم
نه از چوبش نه از دارش
من از پایان بی دیدار می ترسم

اس ام اس های جدید فارسی ۹۳

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ موضوع: اس ام اس های متفرقه

اتل متل هندونه لپات درقندونه اتل متل آب نمک جیگرمنی بانمک

سلامتی سنگهای رود خانه که مثل خودمون اب از سرشون گذشته

پیامک زیبا جدید و قشنگ

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ موضوع: اس ام اس های متفرقه

در مورد مشکلاتتون درد و دل نکنین
یه لحظه آروم میشی
تا یه عمر سنگینی یه نگاهو باید تحمل کنی

به من بگو به چه کارت می آید
خوابی که از چشمانم ربوده ای