اس ام اس فلسفی فوق جدید

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: اس ام اس های سخنان بزرگان

لانه‌ات را بر حباب حوصله‌ی مردمان نساز

تا آواره‌ بی‌حوصلگیشان نشوی . . .

اس ام اس جدید تنهایی

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: اس ام اس های متفرقه

این روزها برای تنها شدن،

کافیست صــــــــــــــــادق باشی

.

اس ام اس پ نه پ آخر خنده

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: جملات پ ن پ

رفتم ثبت احوال واسه شناسنامه بچه ، میگم اسمش شایان ، میگه جنسیت پسره ؟

میگم پ نه پ چون به مامانش رفته بزنین دختر !!!

جوک جدید و خنده دار شاخ

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: جوک و لطیفه

دکتر به بنده خدا گفت : زنت سکته ناقص کرده ! بنده خدا گفت : مرده شور برده هیچ کاریو کامل انجام نمیده

پیامک جدید سنگین شهریور ۹۳

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: اس ام اس های متفرقه

لحظه ی آمدنت از حال می روم، هنگام دیدنت مست چشمان توام
تو را به آن که میپرستی قسم، مرا تنها نگذار که بد جور گرفتار دل توام…

تنها یکی از ۱۰۰۰ مرد، رهبر مردان دیگر می شود. ۹۹۹نفر دیگر دنباله رو زنهایشان هستند. “گروچو مارکس”

خنده بازار داغ شهریور ۹۳

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: جوک و لطیفه

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻨﻮ ﺗﺎ فروشگاه ﺑﺮﺳﻮﻥ

ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ مامان ، ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﮐﻦ لطفا

ﺍﻭﻧﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ..

ﺍﻻﻥ بهش ﻣﯽ ﮔﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﮔﺸﻨﻤﻪ ﭘﺎﺷﻮ ﻏﺬﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ

ﻣﯽ ﮔﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺮﻭ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ، ﺯﯾﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺸﯿﻦ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻦ !

مسیج عاشقانه جدید شهریور

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

ﻣﻌﻠﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﻤﻪ ﯼ ﻓﻌﻞ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺎ to ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ .. ﻣﻦ … ﺑﯽ ﺗﻮ … ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ

من عاشق نیستم! فقط گاهی… حرف تو که میشود دلم… مثل اینکه تب کند گرم و سرد میشود توی سینه ام چنگ می زند آب میشود…

دلِ سبزم را “گــــره” زد و رفتــ تا به آرزوهـــایش برســــد…