رویایم وآرزویم تویی
  تومعنی آرزویه منی
  تو ای افسانه خاموش من چرا نمی آیی؟؟؟
  دیگر توان آرزو کردن را از دست داده ام اگر نینیی
  صبرم
  تمامو خاموش می ماند به انتظار تو

  *******************
  …زندگی بدون عشق،
  همانندقولی است که به
  آن عمل نشده باشند.

  *******************

  بی قرارم امروز…
  دلـــــم آغـــوشتــــ را میخواهد
  تا در آن آرام و رام
  گــــوش کنم به صدای قـلــبـتــــ
  و زنــــدگی کنم
  در هوای نــــــفــس هایــت
  و عــاشـــــق تـر شوم
  و نفــــــس هایم به شــــماره بیفتند
  و بی قــــــرار تر شوم…
  دلـــــــم میخواهد
  باز…
  تــــــو باشی
  و مـــــن…

  *******************

  اگر من نبودم
  به کدام آه، خم می شدی؟
  و اگر تو نبودی
  کدام نوازش، سرانگشتانم را اشارت می آموخت؟
  نظاره کن شعر گیاه را
  سبزینه،
  هستی است.
  مرا به خورشید چشمانت
  متصاعد شو
  در آوندهات
  که در ارتفاع
  چیزی تشنه است.

  (فرخ تمیمی)

  *******************

  زندگی را آموختم،
  دسته گل های کوچک برای همسران
  و دسته گل های بزرگ برای معشوقه ها

  *******************

  نه نمی توانم فراموشت کنم
  زخم هایِ من
  بی حضورِ تو از تسکین سرباز می زنند!

  *******************

  دلم یک دوست می خواهد که اوقاتی که دلتنگم
  بگوید خانه را ول کن، بگو من کی؟ کجا باشم؟

  *******************

  گاهی اوقات مجبوریم بپذیریم،بعضی از آدم ها فقط می توانند در قلبمان بمانند نه در زندگیمان..

  به انتظار فصل تو تمام فصل ها گذشت

  *******************

  شهابی دیدم

  آرزویم را بلند می گویم

  تـــو

  *******************

  همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

  وقتـــی بغــــض میکـــُنی

  وقتـــی دآغونــــی

  وقــــتی دلــِت شکــــستـه

  دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

  انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :

  “بیخـــیآل“…

  *******************

  قلب
  وصیت کردم بعد مرگم قلبمو اهدا کنند ، اما گفتند اجازه ی صاحبش     لازمه ، اجازه میدی ؟

  *******************

  امشب چند بندی از عشق برایت مینویسم:
  مینویسم نه با قلم بلکه با قلبم…

  مینویسم که:

  عشق یعنی تپیدن…

  عشق یعنی رسیدن…

  عشق یعنی “تو” و “تو”…

  یعنی همان مخاطب خاص من!!!

  *******************

  ” مــــــــــردی ”
  را دارم که ،
  از تمام لذت های دنیا بی نیازم کرده !
  .
  همان که بی من ، تاب نمی آورد ….
  همان که بی او ، هیچ تر از هیچم !
  مردی را دارم که مرا ” بـــــــــــانو ” صدا میزند !!!
  .
  .
  .
  خوشبخت تر از من چه کسی است ؟؟!!

  *******************

  عشق چیست ؟
  عشق هدیه ای است که بی شک با او شخصی در راه است.

  *******************
  هیچ کس تا به حال ارزیابی ،
  حتی شعرا،
  گنجایش قلب چقدر است.

  *******************

  خانه ی ما نه شیروانی دارد

  نه پنجره

  باران را از صدای تو حدس می زنم

  *******************

  شبیه شمعدانی بود صورتت
  گلایل سرخی در گلو داشتی
  باران از دست‌هایت می‌رسید
  ماه در پهلویت لمیده بود
  ابر و باد
  ترانه بود
  که از کنارت می­گذشت…
  اینها را گفتم
  که بفهمی
  چرا به دوست داشتنت فکر نمی­کنم…
  نگه داشتن چیزی مثل تو
  کاری نیست که از هرکسی ساخته باشد…