باد می وزد …

  میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

  تصمیم با تو است . . .


  *******************
  زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . .

  *******************
  دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

  و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

  *******************

  خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

  گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

  *******************

  اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

  *******************

  وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

  *******************
  مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

  *******************

  فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

  ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

  *******************

  انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

  یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

  ( وین دایر )

  *******************

  اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

  بدست خواهی آورد . . .

  *******************

  قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

  فردا میشکند دگری قلب تو را  . . .

  *******************

  زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

  *******************

  مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .

  *******************

  جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .

  *******************

  یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست

  که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .
  *******************

  همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

  *******************

  بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .

  *******************

  به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .

  *******************

  فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .

  *******************

  کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه . . .

  *******************

  آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . . .

  *******************

  امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

  شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .
  *******************

  هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

  به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .
  *******************

  اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

  صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

  *******************

  کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

  *******************

  شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

  *******************

  توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

  واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .

  *******************

  هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

  بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

  *******************
  همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

  و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .
  *******************

  برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .

  *******************

  زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

  که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .

  *******************

  برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

  *******************
  برنده میگوید مشکل است اما ممکن

  بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .

  *******************

  فرق است بین دوست داشتن و داشتن  دوست

  دوست داشتن امری لحظه ایست

  ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . .

  *******************

  وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!

  وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی . . .

  *******************

  اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

  *******************

  علف هرز چیه؟؟!

  گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده . . .

  *******************

  از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

  با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود

  شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

  *******************
  زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند . . .
  *******************

  تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است

  پس همیشه امید داشته باش . . .

  *******************

  چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس

  و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان . .