اسمس فاز سنگین خفن

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  بی تفاوت باش…

  به جهنم !

  مگر دریا مُرد از بی بارانی ؟!

  .

  .

  .

  کـــــــــــم بــاش

  از کم بودنت نتــــــــرس

  اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه،

  همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت میکنه. . .

  .

  .

  .

  دنیای عجیبی شده است . . .

  برای دروغ هایمان ،

  خدا را قسم میخوریم ،

  و به حرف راست که میرسیم ؛

  می شود جان ِ تــو…

  .

  .

  .

  مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !

  نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …

  و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

  .

  .

  .

  دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…

  نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…

  برای اینکه نگذارم آنها بیایند…

  .

  حق با کشیش ها بود گالیله! زمین آنقدرها هم گرد نیست…

  هر کس میرود دیگر باز نمیگردد…

  .

  .

  .

  هیچ انتظاری از کسی ندارم!

  و این نشان دهنده قدرت من نیست!

  مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است…

  .

  .

  .

  روزانه هزاران انسان

  به دنیا می آیند …

  اما نسل انسانیت

  در حال انقراض است … !

  .

  .

  .

  زندگـــــــی همیشـــه در جریانه، ولی مشـــــــکل اینجاست :

  کـــه مـــا رو در جـــــریان نمیــــــذاره . . .

  .

  .

  .

  همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم

  به آرامش رسیـــدم

  چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

  .

  .

  .

  خـدایـا عـقیده هـایم را … از عـقده هـایم مـصون بـدار…

  .

  .

  .

  آشنا هایم ;

  غریبه هایی هستند ،

  که تنها اسمشان را میدانم …

  .

  .

  .

  چه طور است که مردم حرف زدن با دهن پُر را بی ادبی می دانند

  ولی حرف زدن با کلّۀ خالی را عادی تلقی می کنند…

  .

  .

  .

  هیچ وقت خودت رو ۱۰۰% خرج کسی نکن ؛

  که تا ۱۰ بیشتر بلد نیست بشمره … !!!

  .

  .

  .

  ساده” که باشی زود “حل” میشوی میروند سر وقت “مساله” بعدی !

  .

  .

  .

  من به عکس تو دست میکشم . . .

  تو بـه عکس من . . .

  دست میکشی از من . . .