انتظارت چه زیباست
  وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو
  تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی
  *******************
  صدایم نکرد

  نگفت نرو برگرد و من رفتم
  رفتم به سوی تنهایی انتظار
  انتظار شنیدن صدای او که بگوید دوستت دارم برگرد ..
  *******************
  در انتظار تو کاسه ی صبر که هیچ . . .
  صبر کاسه هم لبریز شد . . .
  *******************
  پس از مرگم چشمهایم را خاک نکنید ، منتظرند …
  **************************************
  انتظارت چه زیباست
  وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو
  تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی
  *******************
  صدایم نکرد

  نگفت نرو برگرد و من رفتم
  رفتم به سوی تنهایی انتظار
  انتظار شنیدن صدای او که بگوید دوستت دارم برگرد ..
  *******************
  در انتظار تو کاسه ی صبر که هیچ . . .
  صبر کاسه هم لبریز شد . . .
  *******************
  پس از مرگم چشمهایم را خاک نکنید ، منتظرند …
  *******************
  چه میشد اگر زمین گرد نبود تا من گوشه اى به انتظارت بنشینم !
  منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش …
  اشک هایت را با دست های خودت پاک کن که همه رهگذرند !!!
  *******************
  نگاه کن آن دور دست ها یکی تنها به انتظار ایستاده

  لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده

  تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش
  *******************
  آنقدر چشم انتظار آمدنت نشستم

  که تمامی درب های باز بر روی پاشنه انتظار پوسیدند
  *******************
  ﮔﺁﮬﻰ نباید ناز کشید

  نباید آه کشید

  نباید انتظار کشید

  نباید درد کشید

  نباید فریاد کشید

  تنها باید دست کشید و رفت
  *******************
  چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم

  تمبر و پاکت هم هست

  و یک عالمه حرف

  کاش کسی جایی منتظرم بود …
  *******************
  من نمی دانستم ، که سر انجام چه آید به سرم ؟
  تو مرا خوب نگر ، شاید اینبار ببینی که تو را منتظرم !
  *******************
  سوز دلم نشنیدی و از بام قلبم پر زدی
  رفتی تو از کوی من و بر قلب من خنجر زدی
  من ماندم و یک کوله بار از خاطره در خاطرم
  چشم انتظار بر درگهم شاید که روزی در زنی
  *******************
  تا کی در انتظار میگذاری به زاریم ؟
  بازآی بعد از اینهمه چشم انتظاریم
  *******************
  مبادا نامی از عشق بر کوچه پس کوچه های قلبت بنویسی !!!
  به جرم دوست داشتن محکوم به انتظار میشوی !
  *******************
  هجوم خواب ها پلک مرا از پا نمی انداخت
  چه شب هایی طلوعت را به جانم منتظر بودم
  *******************
  دلم از هزار راه رفته ، بی تو باز گشته است
  ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت