بد خواه ک زیاده
  ولی ما بزرگواریم
  با یه لبخند
  کفرشونو در میاریم

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  زخم که میخوری مزه مزه اش کن
  نمکش آشناست…

  انسان ها زود پشیمان می شوند…
  گاه از گفته ها یشان…
  گاه از نگفته هایشان…
  اما سراغ ندارم کسی را
  که از لبخند زدن پشیمان شده باشد

  ************************

  حالا که رفته ام هر روز پشت پنجره می ایستی
  شاید دوباره بر گردد فکر میکنی!
  چه فایده؟
  هیچکس,حتی به اشتباه دو بار به کوچه ی بن بست نمیرود….

  **************************

  بعضیا برای رسیدن به جایی
  بعضیا بعد از رسیدن به جایی
  همه چیزو زیر پا میزارن …!

  **************************

  نترس…
  همیشه یکی هست که هولت بده…
  چه روی تاب باشی…
  چه لب پرتگاه….

  **************************

  بدترین کاری که ممکنه در حق کسی یکنی,اینه که عاشقش نباشی و عاشقش کنی…
  وقتی قرار نیست بهش احساس داشته باشی,نابودش نکن…

  **************************

  کاش هنگام رفتنت بودی و میدی,ابی که پشت سرت ریختم از کجا آوردم بیچاره…
  چشمهایم…

  **************************

  آنلاین که می شوی …
  انگشتانم ب لکنت می افتد …

  **************************

  مقصری اگر من دیگر “من سابق نیستم”
  من را به نبودن محکوم نکن!
  من همانم که درگیر عشقش بودی!
  یادت نمی آید!من همانم!
  حتی اگر این روزها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم!!

  **************************

  اون ک میگفت تا تهش هستم؟؟؟/
  تا دید که من دل بستم؟؟
  گفت شرمنده خالی بستم!!!!!

  **************************

  اینقدر بی حوصله شدم این روزا…!!!
  فرمایش همه متینه…!!

  **************************

  زخم که میخوری مزه مزه اش کن
  نمکش آشناست…

  **************************

  طوری میرینم بهت…
  ک فکر کنی قهوه ای رنگ فابریکیته…!!
  صبر کن فقط….!!!

  **************************

  می خواهم داستانی از علاقه ام به تو بنویسم یکی بود,یکی…
  بی خیال…!
  خلاصه اش میشود اینکه:
  دوستت دارم!!