ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ

  ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !
  *******************
  راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت

  صداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …

  این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !
  *******************
  ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

  ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ !
  *******************

  *******************
  ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ

  ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !
  *******************
  راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت

  صداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …

  این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !
  *******************
  ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

  ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧﯽ ﻭﺳﻄﺸﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ !
  *******************
  برای بعضی آدما باید مثل قسمت سرد بالش باشی !

  سرد که باشی دوسِت دارن …
  *******************
  نه عزیز من

  آنهایی که عاشقت شده اند اعصابم را خرد نمی کنند

  اعتماد به نفسم را بالا می برند !
  *******************
  ﺁﺭﻩ ، ﻣﻦ ﺳﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ

  ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ توی ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﻦ نیستن !
  *******************
  بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت

  ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !
  *******************
  یادت باشه موندنی با لگدم می مونه

  و رفتنی با التماسم نمی مونه !
  *******************
  اونی که واسه تو ادعا میکنه

  واسه با ما بودن دعا میکنه ، بـــــله !
  *******************
  سرت گرم است ، مزاحمت نمى شوم

  اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند !
  *******************
  کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت

  و واقعی هاشو تشخیص داد !
  *******************
  بدی آدم نمک نشناس اینه که وقتی یاد کارایی که

  براش کردی میوفتی به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !
  *******************
  لیاقت خیلی مهمه

  ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم

  و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !
  *******************
  کاش به جای دلم

  دستم را میشکستی که نمک نداشت !
  *******************
  میگفت پات وایمیستم ؛ حرفم حرفه ، ولی رفت

  راست می گفت حرفش فقط حرف بود …