از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم

  و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی

  من بدهکارت می شوم . . .
  *******************
  همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی
  *******************
  دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم

  کم رنگ است ولی دورنگ نیست
  *******************
  می دانم مدتهاست که ارزان شده ام

  چانه می زنم تا به مفت نفروشی ام…
  **************************************
  از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم

  و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی

  من بدهکارت می شوم . . .
  *******************
  همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی
  *******************
  دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم

  کم رنگ است ولی دورنگ نیست
  *******************
  می دانم مدتهاست که ارزان شده ام

  چانه می زنم تا به مفت نفروشی ام…
  *******************
  اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدا نکرده!!!

  علم بهتر است یا ثروت ؟ باور کن هیچکدام ! فقط ذره ای معرفت
  *******************
  بی وفا

  این روزها نه مجالی برای دلتنگی دارم

  نه حوصله ات را

  ولی با این همه گاه گاهی دلم هوای تو را می کند
  *******************
  بیچاره دلم

  با دیدنت باز هم لرزید

  نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی

  بیچاره دل است

  عقل ندارد
  *******************
  بعضی وقت ها

  چنان کیشت می کنند

  که سال های سال مات می مانی
  *******************
  مشکل از تو نبود

  از من بود

  با کسی حرف میزدم

  که سمعک هایش را

  پیش دیگری جا گذاشته بود .
  *******************
  دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو

  همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !
  *******************
  چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدم هــا

  عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی

  و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی !
  *******************
  زندگی بازی گرفتن دیگران نیست

  که روزی عاشقش باشی و روزی قاتلش
  *******************
  بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید

  نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی

  بیچاره دل است عقل ندارد
  *******************
  بعضی وقت ها

  چنان کیشت می کنند

  که سال های سال مات می مانی
  *******************
  غریبه ها که هیچ

  دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر

  حوصله ات را ندارند