دوست داشتنت” را پنهان کردم…!!

  نه از دست “تو” …

  از “ترس روزگار” …

  روزگاری که همه ی دوست داشتنی هایم را از من گرفت

  .

  .

  .

  اگه دست من بود به آسمون میگفتم

  که ستاره هاشو دور سرت بریزه

  دنیامو میدادم پای چشات بفهمی

  یه نگاه سادت چقدر برام عزیزه

  .

  .

  .

  و آغوشت تنها جاییست

  برای زیستن من

  .

  .

  .

  یا رب نگاه کس به کس آشنا مکن
  گر میکنی کرم نموده و از هم جدا مکن

  .

  .

  .

  گلومو پاره کردم اما این مردم

  بهم گفتن که دیوونه است عاشق نیست

  کسی باور نکرد این آدم بی شکل

  به غیر از عشق با چیزی موافق نیست

  .

  .

  .

  دلی کز درد عشق آگاه شد

  راحت چه میداند

  نمیگنجد در یک چشم

  با هم خواب و بیداری

  .

  .

  .

  هزار قاصدک روانه ات کردم

  باد امانت دار نبود

  یا تو نیامدی؟؟؟

  .

  .

  .

  چنان دلبسته ام کردى

  که با چشم خودم دیدم

  خودم میرفتم

  اما سایه ام با من نمى آمد

  .

  .

  .

  من چند روز پیش دلی را شکسته ام

  من را به رسمیت بشناسید

  سنگ ها

  .

  .

  .

  کنار هم بودن تمام زندگی نیست!!!

  زندگی معنای قشنگتری هم دارد!!!

  همین که بخاطر اینکه نیازاریش کنار میکشی،

  شاید زیبا ترین لحظه زندگی باشد!

  .

  .

  .

  تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیباترین بوسه هاى عاشقانه

  هدیه اى براى تو

  دوستت دارم

  .

  .

  .

  دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست

  گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست

  من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل

  تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست

  .

  .

  .

  عاشقی چیزی برای هدیه نیست…

  طرح دریاوغروب وگریه نیست…

  عاشقی یک کلبه ی ویرانه نیست…

  حرف از شمع وگل وپروانه نیست…

  عاشقی تنهای تنهایک غم است…

  بی توماندن در سکوت یک شب است