اس ام اس دلتنگی و تنهایی ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  از عجایب عشق همین است تنها همان اغوشی ارام ت میکند که دلت راشکسته………

  *

  *

  سکوت خطر ناک تر از حرف های نیش دار است…..
  کسی که سکوت می کند روزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهد گفت…..!!!!!!

  *

  *

  من اززندگی کسی حذف شدم،
  که برای داشتنش وبودنش،
  خیلی ها رو از زندگیم حذف کردم……!!

  *

  *

  میپوشانم دلتنگی ام رابابستری از کلمات امابازکسی دردلم تورا صدامیزند

  *

  *

  گاهی دلتنگی ها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند….
  باز هم بی صدا دلتنگتم!

  *

  *

  روز گار میدونم چشم دیدن خنده های منو نداری
  اما من میخندم حتی به بدبختی هام
  فقط و فقط به کوری چشم تو …..

  *

  *

  مرض عجیبی است دلتنگی… آرام آرام… آدم را نا آرام میکند…

  *

  *

  و همواره
  گونه هایم را با آرزوی آمدنت آبیاری خواهم کرد…
  خدا را چه دیدی، شاید سبز شدی…!

  *

  *

  چه رازیست در پس حصار این فاصله ها که این گونه مرا دلتنگ دیدارت میکنند………..؟

  *

  *

  روی من شرط ببند! تمام ِدلها را رد کرده ام ! چشم بسته این قمار را می بَرم… دوست داشتن “تـــو” بی دل است…!

  *

  *

  باران که میبارد همه چیز تازه میشود….
  حتی داغ نبودن تو….!!

  *

  *

  در اغوش خدا گریستم تا نوازشم کندخداوند پرسید فرزندم پس حوایت کو؟
  اشکهایم را پاک کردم وگفتم در اغوش دیگریست

  *

  *

  تو مثل راز پاییزی و من رنگ زمستانم
  چگونه دل اسیرت شد قسم بر شب نمیدانم

  *

  *

  امروز نبودی ، اما خیلی چیزها بود ! من بودم ، باران بود ، چتر بود ، بغض بود و اینکه همراه همیشگی ام هم بود ! “جای خالیت را می گویم”

  *

  *

  کسانی که به جای فریاد زدن سکوت می کنند،روزی به جای صبر کردن در را باز می کنند و میروند….