پرواز باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد

  دلیل پرواز پر نیست ، زندگی قانون باورها و لیاقت هاست

  و تو لایق هر آنچه بخواهی !

  ————————— ************* —————————
  عشق یعنی….
  آخر عشق تو رسوایی و “مجنون” شدن است

  مددی کن که در این مرحله کافر نشوم…

  ————————— ************* —————————
  عشق یعنی….
  هر حقیقت از سه مرحله میگذرد :
  اول مورد تمسخر قرار میگیرد
  دوم به شدت با ان مخالفت میشود
  و
  سوم به عنوان یک امر بدیهی مورد پذیرش قرار میگیرد

  ————————— ************* —————————
  فارسی بَـلد نیست

  فـَرآنســه رآ بهتر مـی فـَهـمـد !

  میـگویَم: دوستَـــت دآرم !!

  مـی گــوید: مِرسـیـ ـ ـ ـ…!!

  ————————— ************* —————————
  بهترین درسها را در زمان سختی آموختم..
  و دانستم صبور بودن یک ایمان است و
  خویشتن داری یک نوع عبادت..
  فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست…
  و خندیدن یک نیایش است.

  ————————— ************* —————————

  نقاش نیستم …

  ولی لحظه های بدون تورو درد میکشم…

  ————————— ************* —————————

  پس از تـــــــــو
  چشمانـــــــــم را خواهـــــــــم بست . .
  بروی هر چه احســـــــــاس و عشق است !
  دیدنی ها را با تـــــــــو دیدم…

  ————————— ************* —————————

  از کسی پرسیدند…

  کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟

  گفت:

  همین بس که میدانم، او میتواند مچم را بگیرد

  ولی دستم را میگیرد…

  ————————— ************* —————————
  چشم مست تو عجب جلوه گه بیداد است
  خم ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟
  خم ابروی تورا دیدم و رفتم به سجود
  صید را زنده گرفتن هنر صیاد است….

  ————————— ************* —————————

  پس از تـــــــــو
  چشمانـــــــــم را خواهـــــــــم بست . .
  بروی هر چه احســـــــــاس و عشق است !
  دیدنی ها را با تـــــــــو دیدم…

  ————————— ************* —————————

  یکی بود که حالانیست
  یکی بودکه بودنش معنامیداد بودنم رو
  اما دست سرنوشت اونو از من گرفت
  حالا یکی هست که فقط ‫منتظره