اس ام اس روز قدس سال ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ موضوع: اس ام اس های مناسبتی

  حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

  *******************
  جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.
  *******************
  با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.
  *******************
  با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند
  *******************
  با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.
  *******************
  همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.
  *******************
  با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد
  **************************************
  حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

  *******************
  جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.
  *******************
  با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.
  *******************
  با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند
  *******************
  با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.
  *******************
  همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.
  *******************
  با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد
  *******************
  حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس = نمایش وحدت ملت بزرگ ایران
  *******************
  ثواب حضور در راهپیمایی روز قدس را به روح امام هدیه می دهیم.
  *******************
  روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.
  *******************
  حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب.
  *******************
  هم غزه، هم ایران، جانم فدای اسلام
  *******************
  ما جهاد با صهیونیست ها را واجب می دانیم.
  (مقام معظم رهبری)
  *******************
  باید همه به پا خیزیم و اسراییل را نابود کنیم.
  (امام خمینی)
  *******************
  ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رسای خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان می رساند.
  *******************
  ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس این روز عزیز را زنده نگه دارد