انگاربه کسی دل نباید بست وقتی حتی سایه ات هم نصف روز تو را ترک میکند…!!!

  ————————— ************* —————————

  ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻱ ﻋﻤﺮ، ﻟﺤﻈﻪ ﻱ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻪ
  ﺣﺘﻲ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﺗﻮ، ﻋﻄﺮ ﺗﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ، ﺑﻮﺩﻥِ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ
  ﻧﻤﻲ ﺷﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻱ ﺧﻮﺍﺏ، ﻗﻴﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺯﺩ.  ♥نمیشه قیدتو زد میفهمی ؟

  ————————— ************* —————————
  دوستت دارم…،……به همین سادگی….
  چه توبدانی من که هستم چه ندانی
  همین که میدانی کسی تورابینهایت دوست داردبرایم کافیست……
  ای عشق زیباومغرورمن…..
  تمام آرزوی من تویییییی…..

  ————————— ************* —————————
  ﭼﻪ ﺷﺐ ﺳﺎﮐــــــــﺘﯿﺴﺖ” ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﯿﭽﮑــــــــــــــــﺲ ﺩﺭ
  ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴـــــــــﺖ ! ! !
  ﯾﺎ ﺷﺎﯾـــــــــــــــــــــــﺪﻡ
  ﻣـــــــــــــﻦ
  .
  .
  .
  .
  . ﺩﺭ ﺩﻧـــــــــﯿﺎﯼ ﮐـــــــﺴﯽ ﻧﯿﺴــــــــــﺘﻢ !.

  ————————— ************* —————————
  شـــــــــاید”منـــم”

  یـــــه روزے

  بـــ✖ــــــے خدافظے

  رَفتــــ⇜⇜⇜ـمْ……..

  ولی این بار…..
  ٭اون دنیاااا…

  ————————— ************* —————————

  به وسعت تمام اشک هایت
  به مات بودن صفحه آبی گوشی
  به فکر کردن من ،
  به تو
  به فکر کردن تو ،
  به من ،
  و به تمام فکرهای مشغول
  وقتی که ما ،
  زیر باران های تند تابستانی
  چشمان مان را ،
  برای همیشه به روی هم
  می بندیم

  ————————— ************* —————————

  وقتی تو نیستی
  من نمی دانم
  برای گم و گور شدن
  به کدام جانب جهان بگریزم…

  ————————— ************* —————————
  کودکی بازی……..
  جوانی مستی………
  پیری سستی………
  پس کی خدا رو می پرستی ؟؟؟؟؟؟

  ————————— ************* —————————

  یک عمـــــــر در نبـــــودش به پایــــم ســــــوختی؛
  حـــــق با تـــــو بود، نمےآیـــــد !

  امشــــب دیگر تنـــــــها نیستی رفیـــــــق،
  “باهــــــم خــــامــــــوش مےشــــــویم”

  ————————— ************* —————————

  دلم دیگر، حرف هایم را
  باور نمی کند به آمدن تو
  می داند دروغ می گویم …
  مثل آن موقعی که می گفتمش می مانی ولی رفتی …
  حتی عقل هم همنوا با دلم آواز دلتنگی سر می دهد
  و تو نمیدانی در پس این دلتنگی ها
  دارد هر لحظه می میرد این منِ بی تو …