انتهای داستانم شنیدنیست…
  من خواستار او بودم و او خواستار او….

  *

  *

  تنها صدای پایت کافی ست
  تا دوباره در هوای آمدنت جان بگیرم!
  تو همیشه دعوتی!
  راس ساعت دلتنگی

  *

  *

  وقتی مرا در “آغوش” میگرفت چشمانش را می بست…
  نمیدانم از احساس زیادش بود یا خود را در “آغوش” دیگری تصور میکرد؟!؟!

  *

  *

  من ، تو ; ما
  یادت هست ؟
  تمام شد …
  حالا : تو ، او ; شما
  من هم به سلامت . . .

  *

  *

  هرچی سرم شلـــــــــــــــــوغ شد
  رو قلبِ من اثر نذاشت
  بدون ِ تو دنیـــــــــــــــای من انگار تماشاگر نداشت….

  *

  *

  خیلی سخته که عشقت و با کسه دیگه ای ببینی
  بعد اس ام اس بدی کجایی؟
  بگه تو قلبتم…

  *

  *

  خانه ات سرد است؟
  خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم.
  ستاره کوچکی در پاکتی بگذار و به آسمانم روانه کن.
  بسیار تاریکم…

  *

  *

  آدمهای دنیای من
  فعل هایی را صرف می کنند
  که برایشان صرف داشته باشد!!!…

  *

  *

  لغتنامه ی دنیا را باید آتــــش زد!
  جلوی واژه ی نبودن نوشته اند:عدم حضور شخص یا چیزی…
  همین!
  چقدر نبودن تو را ساده فرض میکنند…

  *

  *

  قهوه ی تلخم را بهم زدی،شیرین شد…
  پس اگر به زندگی ام بیایی بهشت در انتظار ماست

  *

  *

  دل عاشق مثه الماسه ، خیلی قشنک و محکم ، هیجکس نمیتونه واردش بشه
  و اکر کسی وارد شه دیکه نمیتونه خارج بشه و فقط یه راه داره
  باید بشکنیش…

  *

  *

  عاشقـــــــــــــم گر نیستی
  لطفی بکن
  نفرتــــــــــــ بورز…..
  بی تفاوت بودنت هرلحظه آبم میکند…

  *

  *

  میون ِ قلبای امروزیِِ ما
  نمیدونـــــــــــــــــــــــم چرا نمیشه پُل بست……

  *

  *

  عشق یعنی خطط یه ایرادی پیدا کرده، کلی هم مزاحم داری
  ولی عوضش نمیکنی!
  نکنه یه روز زنگ بزنه وبشنوه “دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد”