خـــراب شــود

  کــافه ای که عــطرت را سِـــرو می کنــد

  ” هنــوز “

  .

  .
  .

  دست نخورده ترین احساساتم را

  براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام…

  .

  .
  .

  تو میروی …

  اما بدان چیزی عوض نمی شود

  پای ما تا ابد گیر است …

  من و تو

  شریک جرم یک مشت خاطره ایم …

  .

  .

  .

  آغوش گرمم باش…

  بگذار فراموش کنم لحظه هایى را که در سرماى بى کسى لرزیدم

  .

  .
  .

  تاریک باد…

  خانه ی مردی که…

  نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد!

  .

  .
  .

  بالاتر از عشق عادت است …

  هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده ” رها نکن “

  .

  .
  .

  بی “تو”

  حتی “باران” هم

  بوی تشنگی میدهد….

  .

  .
  .

  تو … تکه ای از من نیستی ،

  تمام منی …

  نباشی تمام میشوم…

  .

  .
  .

  دنیای بدون تو

  شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد

  دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر

  .

  .
  .

  روزهای بعد از تو را هرگز نخواهم شمرد

  تا همیشه بگویم : همین دیروز بود…

  .

  .
  .

  من از تمام دنیـــا …

  فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

  وقتے که در شفافیتش ……..

  بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!!

  .

  .
  .

  مهــربــان مــن …

  هــر روز بـه خـورشیـد مـی سپـارمـت تـا مبـادا بـه سـایـه غـم گرفتـار شـوی …

  .

  .
  .

  هیچ اتفاقی در این عکس ها خوب نمی افتد

  وقتی تو پشت دوربین ایستاده ای

  .

  .
  .

  دل شوریده ام افتاده در بند/ بنالم با دل شوریده تا چند؟

  من و یعقوب هر دو گریه کردیم/ من از فرزند مَردُم ، او ز فرزند

  .

  .

  .

  سر به کدام راه بگذارم از این دلتنگی ؟

  راه پیراهنت کاش …