تمامی ﻟﺤﻈـــﻪ ﻫــﺎﯾَﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗــﻮ ..
  ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺘـــِ ﺻـِـﻔﺮ ” ﺗﻮﻣــَﻦ”
  ﻫَﻤﯿﻦ …..که
  ” ﺗـــﻮ” ﮐِﻨـــﺎﺭ ” ﻣــَـﻦ” باشی
  ﺛﺮﻭﺗﻤــﻨــﺪﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧـَـــﻢ,

  ————————— ************* —————————

  تو این دنیا! تو این عالم! میون این همه آدم! منو باش دل به کی دادم! به اون کس که نمی خوادم! دلم شیشه! دلش سنگه! واسه سنگم! دلم تنگه!!!

  ————————— ************* —————————

  بعــضی از سر دردها
  نه با چــایی خوب میشــه
  نه بــا ژلــوفن و نه حتی با خــواب
  بعضی از سر دردها
  فقــط با دیدن اون دوتــا چشــمای لامــصب تــو خوب میشه……!

  ————————— ************* —————————

  ﻧَﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ …
  مهمﺗَﺮین ﺣَﺮﻓـــ ﻫﺎﯼِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ
  ﻧَﮕﻔﺘﯿــﻢ !…
  ﺗﺎﯾﭗ کرﺩﯾـﻢ !…

  ————————— ************* —————————

  بـا ایـن شـراب هـا
  مـسـت نـمـی شـوم دیـگـر
  بـایـد دوبـاره سـراغ چـشـمهـای تـو بـیـایـم !

  ————————— ************* —————————

  باد
  ورق های دفتر شعرم را
  با خود برد…
  حالا تمام شهر
  عاشقت میشوند…

  ————————— ************* —————————

  ﺩﻧﯿــﺎ ﻫــﻢ ﮐــــﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗـــــﻮ ﺑﺎﺷـــــــــــﺪ ؛
  ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻗﻠــــــﺐ ﯾـــــﮏ ﺯﻥ
  ﺟﺎﯾـــــﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،

  ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻭﺍﺯﻫـــــﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧـﻪ ﺯﻧـی ﺯندگـﯽ ﻧﮑﻨــﯽ ؛
  ﻭ ﺳﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
  ﻓﻘﯿﺮﺗﺮین مردی

  ————————— ************* —————————

  تو را آرزو نخواهم کرد، هیچ وقت.

  تو را زمانی خواهم پذیرفت که خودت بیایی،
  با دل خودت ، نه با آرزوی من

  ————————— ************* —————————

  یـــــہ روزی دلـــــت یاد من میفـــــتـہ

  پیـــــشونیـــــتم مـــــثل مـــــن خـــــط میفـــــتـہ

  ————————— ************* —————————
  بِه سَلامتی اونی کِه رَفت دُنبالِ هَــــــــــرزِگیش و باعِث شُد مَن بِرم دُنبالِ زِندِگیــــــــــم

  ————————— ************* —————————
  نامزدآینده ی نازم:
  ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ:آقای ﻣـﻦ..
  ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺟﺎﻧـﻢ ﺭﺍﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ….
  ﻧﺰﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬـﺎﺭﺍ!
  ﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘـﯽ ﺩﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ…

  ————————— ************* —————————