اس ام اس غمگین آبان ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  هر چه نادیدنی بود از مردم دنیا دیدم
  دانستم که آرامش نابینا از چیست

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین آبان
  پدرم موها‌یش سفید شد،مادرم چشمهایش کم سو کاش بزرگ نمیشدم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین جدید
  ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ
  ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
  ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین ۹۳
  سخت می شکنند
  آنان که تو را ساده شکستند

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس های غمگین
  وچه زیبا گفت فروغ:
  از آینه بپرس;
  نام نجات دهنده ات را

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین آبان
  ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ
  ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﻭﺍﺯ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین جدید
  یادمان باشد؛
  عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه ی عمر

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین آبان
  من به شومی روزهای شیرنم یقین دارم
  میدانم این روزگار هیچ چیز را مجانی نمی بخشد حتی یک لبخند را

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین ۹۳
  اندوه
  شعر نیست
  اندوه
  آدمیست
  که شعر میگوید

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین آبان
  منت کشی های بی دلیل از هر کسی به اون جرات قهرهای بی دلیل میده

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین جدید
  هرگز در زندگی این دو را ابراز نکن :
  اول آنچه نیستید
  دوم همه آنچه که هستید

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین آبان
  سلامتی مادری که عمرشونو فدای بچه ای
  کرد که تو روش وایساد
  و گفت : مگه برام چیکار کردین

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس های غمگین
  یک روز او هم معنای “بی محلی ” را میفهمد ؛ بگذاراکنون با “هم محلی هایش” خوش باشد

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین آبان
  ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ
  ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ
  ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ
  ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ
  ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
  ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین ۹۳
  گاهی عشق همان چوب خداست؛بی صدا، ولی از دست عزیزت می خوری

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین جدید ۹۳
  ازکفشهایش خوشم آمد
  بهانه ی خوبی شد برایش
  گفت:مال خودت، بپوش و”برو

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس های غمگین
  ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ
  ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
  ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس غمگین آبان
  بعضی از آدما خط خوردگی دارند
  بعضی آدما غلط چاپی دارند
  بعضی از آدما زیادی غلط دارند
  و بعضی غلط های زیادی