چشم های گرانت را خرج رفتنم نکن!

  بی تو من

  مفت هم نمی ارزم …

  .

  .
  .

  روزهایم

  همچون برگ های پاییز

  غروب که می شود می افتد …

  نمی دانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!

  فقط می دانم پاییز است…!

  .

  .
  .

  دنیای من…

  “مجازیش” هم غمگین بود!

  .

  .

  .

  حکایت عجیبی دارد این “اشک”

  کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش”

  .

  .

  .می خندم!

  تظاهر به شادی می کنم!

  حرف میزنم مثل همه…

  اما…

  خیلی وقت است مرده ام!

  خیلی وقت است دلم می خواهد روزه ی سکوت بگیرم!

  دلم می خواهد ببارم…

  .

  .
  .

  در این بهار

  چیزی جز جای خالی تو رشد نمی کند . . !

  .

  .
  .

  و تمام جمعه ها می دانند

  غروب های بی تو

  یعنی چه …

  .

  .
  .

  باز هم مثل همیشه که تنها میشوم…

  دیوار اتاق پناهم میدهد…

  بی پناه که باشی قدر دیوار را میدانی…

  .

  .
  .

  خدایا میشود باران ببارد…؟!

  این بغض به تنـــــــــهایی…

  از گلویـــــــــم پــــــــایین…

  نمی آیـــــــــــــــــــــــــد…!

  .

  .
  .

  دلـــــــم کــه میگیرد

  به خودم وعــــــده های روز خوب را میدهـــــم

  از همــــان وعده های خوبــی که

  سالهــــــاست به امیـــــد رسیدنشان

  تقویــــم را خط خطی میکنم

  .

  .
  .

  بعضی از اشیا حس دارند …

  گریه می کنند …

  مثل بالش من …

  هر شب غرق اشک است !

  .

  .
  .

  پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم

  چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو . . .

  .

  .
  .

  هر شب پتروس شهر من خواب است

  وقتی چشمانم چکه می کنند . . .

  .

  .
  .

  ﺑﻴـــﺸﺘﺮ ﺁﺩﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻳﻩ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺨــﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻥ

  ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗـــﻮﻱ ﺟﺎ ﻏﻠﺖ ﺯﺩﻥ

  ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑـﺮ ﻫﻢ ﻧـﺬﺍﺷﺘﻦ !

  ﺑﻴـــﺸﺘﺮ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻤــﻮﻥ ﺷﺐ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ ﻋﻘـــﻞ

  ﻭ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻨـــﺎ ﺭﻓﺘـــﻦ

  ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻴــﭻ ﻭﻗﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧــﮑﺮﺩﻥ

  ﻓﻘــﻂ ﺯﻧﺪﻩ ﺑــﻮﺩﻥ !

  .

  .

  .

  تلخی رفتنت را تاب آوردم…!

  اما دلتنگی غروب های جمعه بعد از تو مرا از پای در آورد…!