اس ام اس فاز بالا سیگار جدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  لب ساحل نشسته بودم ازدرد فراق دوست سیگاری روشن کردم
  یاد لحظه ای افتادم که منو اون کنار ساحل نشسته بودیم
  سیگار بعدی را آتش به آتش روشن کردم

  .

  .

  .

  وای از نیمه شبــی که بیـــــدار شوم و تـــــو را بخواهـــــم
  و پاکـــــت سیگارم خالـــی باشــــد

  .

  .

  .

  مردی که روبروی تو سیگار می کشد
  در فکر گفتگوی تو سیگار می کشد
  وقتی که می روی و دلش تنگ می شود
  بی شک به جستجوی تو سیگار می کشد

  .

  .

  .

  و به هوای مه گرفته بیرون نگاه می کنی
  پاهایت را در آغوش می گیری و سیگاری روشن می کنی
  مثل همیشه پاهایت را به من ترجیح دادی

  .

  .

  .

  مرد را فقط مرد می فهمد و دود سیگارش

  .

  .

  .

  باز کلمه کم آورده ام ، برای احوالاتم
  بروید یک سیگار بکشید تلخی اش که ماند ته گلویتان
  فکر کنید همان بغضی است که توی گلوی من
  نه بالا می رود و نه پایین

  .

  .

  .

  تمام سیگارهای دنیا را هم که دود کنی
  تنهائیت توجه هیچکس را جز پیرمرد سیگار فروش جلب نخواهد کرد

  .

  .

  .

  شاید بتونم یه روزی تو و خاطراتتم مثل سیگارم دود کنم

  .

  .

  .

  اسمت را نوشتم روی سیگار تا بسوزه
  که وقتی سیگار تموم شد فراموشت کنم
  نمی دونستم هر پک که به سیگار میزنم اسمت میره تو نفسم

  .

  .

  .

  اشباع شده ام
  از بوسه های مکرر و عمیق از ته سیگارهام

  .

  .

  .

  سیگار به سیگار درد می کشم تا تمام شود
  بی چون و چرا ما هم تمام می شویم
  ما خنده های ایستـــاده ما خنده های تکراری
  تو نیستـــــی زمین برای من تنها یک زیرسیگاری ست

  .

  .

  .

  چند نخ سیگار و چشمان تو
  آنقدر برایت عاشقانه خواهم نوشت تا
  ازحسادت دوباره عاشق ات شوم
  .

  .

  .

  مــرد گریه نمیکنــد ، مــرد نمی شکند
  فقط سیگاری روشن می کند
  آرام لابه لای  دود می میرد