عاقبت به این نتیجه میرسیم که
  حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که
  جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

  ————————— ************* —————————

  برایت خواهم نوشت:‏
  از ابهام لحظه ها از تردید . . .”
  ‏‏از حجم مرگ آور نبودنت . . .”
  برایت خواهم نوشت:
  از حدیث تلخ بغض ها تا ابد . . .”
  ‏‏از قناعت به یک خاطره، یک یاد . . .”
  ‏‏از صبوری من، و جای خالی تو . . . . . .

  ————————— ************* —————————

  حالم از کلمه ی “عزیزم” و “عشقم” بهم می خوره

  من رو همون “ببین” صدا کن

  بی ریایی شرف دارد به ریا کاری . . .

  ————————— ************* —————————

  ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ
  ﺑــﻪ ﺣــﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷـﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـــﺖ
  ﻫﻤــﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤــﻪ بی ﺑﻬــﺎﻧﻪ
  می ﮔﻮﯾـﻨﺪ ﺩﻭﺳﺘــﺖ ﺩﺍﺭﻡ
  ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﮔـﺮ ﺭﻭﺯﮮ
  جایی
  کسی
  ﺍﺯﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠـﺐ
  ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺘــﺖ ﺩﺍﺭﻡ
  ﻟـﺒـﺨﻨﺪ ﻣﮯ ﺯﻧﯿــﻢ ﻭ ﻣﮯ ﮔﻮﯾﯿــم:
  ﻣﻤﻨـون

  ————————— ************* —————————

  سیاهپوش ترین زن فقط تو خواهی بود
  چقدر قبر مرا استنیک خواهی کرد

  تمام عمر نه یک سال در میان شاید
  به روی سنگ مزارم کلیک خواهی کرد

  ————————— ************* —————————
  وقتی کسی رو ناراحت میکنی….
  فقط خودت میتونی ارومش کنی…
  خواهشا اینو دیگه بفهمید….

  ————————— ************* —————————
  به روز مرگ دلم شیک و پیک خواهی کرد
  مرا در این غم اخر شریک خواهی کرد
  برای گریه به دنبال عاشقانه مگرد
  تمام هر چه بدم را تو نیک خواهی کرد