اس ام اس فاز سنگین و غمگین ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  اسمش عشق است!
  نه علاقه،
  نه عادت،
  حماقت محض است!
  دلتنگ کسی باشی،
  که دلش با تو نیست…!!!

  ————————— ************* —————————

  بگذار زخمش باقی بماند….
  بگذار تنها بمانی و باسکوتی تلخ غروب هایت را بگذرانی…..
  بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد….
  تو اما تحمل کن…..
  تو خدایت را داری…
  خدایی که چوبش صدا ندارد…

  ————————— ************* —————————

  ﻫﻤﻪ ﺟـــﺎ ﻫﺴﺘﯽ
  .
  .
  ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ
  ﺩﺭ ﺧﯿـــــــــﺎﻟﻢ

  ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾـــــــــﻢ
  ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
  ﺑﺎﯾــــﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻧﺪﺍﺭَﻣﺖ
  ﮐﻨــــــﺎﺭَﻡ ﺍﺳﺖ…

  ————————— ************* —————————
  هیچ عشقی وجود ندارد!
  حتی برای مرغ عشق”
  اونیز اگر در قفس نبود،به عشقش خیانت میکرد…!

  چه زیبا گفت «کوروش»،در دنیای که روزی روح خودم مرا ترک میکند انتظار از دیگران نباید داشت.

  ————————— ************* —————————
  کسی که کاری نمیکند
  “اشتباه نمیکند” …
  و کسی که اشتباه نمیکند
  “چیزی یاد نمیگیرد” …

  ————————— ************* —————————

  یکی راباهمه ی وجودت دوست نداشته باش!یک تکه ازخودت رانگه داربرای روزهایی که هیچکس رابجزخودت نداری…

  ————————— ************* —————————

  در ایـن شـهـر کــه نـمـی‌تـوان بــه هـیـچ‌کـس
  اعـتـمـاد کـرد !
  کتابی هـسـت کــه
  مـی‌تـوان حـتـی بــه برگ برگش تـکـیــه زد
  چــه رسـد بــه صـاحـبـش…

  ————————— ************* —————————

  احتیاجی به تسبیح نیست … دستانت را که به من بدهی

  با بند بند انگشتانت

  ذکر دوست داشتن سر میدهم …

  ————————— ************* —————————

  دیر یا زود میرسد روزی که بچه را از شیر میگیرند
  کاش روزی میرسید که آدم را از گریه هم میگرفتند

  ————————— ************* —————————

  خدایا !

  خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من ، من هستم (با این همه گناه ومعصیت)

  وچگونه از رحمت تونا امید شوم درحالی که تو، توهستی (با آن همه لطف و رحمت)

  خدایا توآنچنانی که من می خواهم مرا نیز چنان کن که تومی خواهی