اس ام اس فلسفی و آموزنده ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  مردا و ظرف ها مثل همن ؛
  هردو منتظر زنی میشن که بهشون ارزش کافی بده..
  ————————— ************* —————————

  هر ظرفی مظروف خود را میطلبد.برای مثال قدرت و اختیار,شعور و عقل و درک و جنبه استفاده از آن را میطلبد.کاش هنگامی که قدرت در دستانمان خودنمایی میکند ذره ای به فکر فردای خود نیز باشیم.

  ————————— ************* —————————

  موفقیت هرگز گام بزرگى در آینده نیست بلکه گام هاى کوچک درست همین حالاست…
  و این حقیقت را همیشه بخاطر داشته باش که آنچه تو نتیجه ى موفقیت میدانى مهمتر از نظر دیگران است!

  ————————— ************* —————————

  مشکل جوامع امروز این است که به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم مجبور به یادگیری میکنیم.

  ————————— ************* —————————

  هر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد
  کمتر باید با او مخالفت کرد
  “رومن گارسی”

  ————————— ************* —————————

  از لباس کهنه ات خجالت نکش…
  از افکار کهنه ات شرمنده باش…

  ————————— ************* —————————

  وقتی” یک نفر ” نباشد که با تمام وجودش درکت کند , انتظاری نداشته باش که بتوانی دنیا را درک کنی ..!

  ————————— ************* —————————

  ●●هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک “انتخاب” است

  ————————— ************* —————————

  هر لذتی زحمتی دارد و هر زحمتی لذتی به دنبال خود می آورد.بنگر که کدامین را انتخاب میکنی! به فکر آینده ای یا فردایت را فدای امروز خواهی کرد.لحظه ای تامل دنیایی دیگر رقم خواهد زد!

  ————————— ************* —————————

  همیشه براى فرداى بهتر تلاش میکنیم ولى وقتى فردا میاد به فردا بهترى مى اندیشیم…!

  پس بگذار امروز بهترى داشته باشیم!

  ————————— ************* —————————

  یکی از بازی های محبوب هموطن هامون بازی با آبروی مردمه
  متاسفانه

  ————————— ************* —————————

  مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا به خود یقین دارند

  در حالی که دانایان سرشار از شک و تردید اند
  برتراند راسل

  ————————— ************* —————————

  با هر رفتنی اشک نریز.
  و با هر امدنی لبخند نزن.
  شاید انکه رفته باز گرددو شاید انکه امده برود.
  انقدر محکم و مقتدر باش که با بنیان سست محبت ها و بی مهری ها نلرزی…

  ————————— ************* —————————

  میدونید شبانه روز چند دقیقس؟

  ١۴۴٠ دقیقه!