موانع ، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را

  از روی هدف بر می‌دارید به نظرتان می‌رسند.

  هنری فورد

  .

  .
  .

  همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند

  اسکار وایلد

  .

  .
  .

  پیروزی یعنی توانایی رفتن

  از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق

  وینستون چرچیل

  .

  ..

  آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد

  آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند

  ماهاتما گاندی

  .

  .
  .

  اگر با دشمنی زیاد بجنگی

  بعد از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا میگیرد

  ناپلئون

  .

  .
  .

  هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز

  ناپلئون بناپارت

  .

  .
  .

  هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد

  ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند.

  کنفوسیوس

  .

  .
  .

  تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟

  من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟

  جرج برنارد شاو

  .

  .
  .

  آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم

  آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم

  آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم

  کنفوسیوس

  .

  .
  .

  افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند

  افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند

  پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

  جرج برنارد شاو

  .

  .
  .

  آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

  ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است .

  سروانتس

  .

  .
  .

  نبوغ ، جوهر تفکر است .

  ژان پل ساتر

  .

  .
  .

  از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

  مارک تواین

  .

  .
  .

  بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای

  بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای.

  بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا.

  جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

  مارک تواین

  .

  .

  .

  قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند.

  بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

  هلن کلر