اگر می خواهید خوشبخت باشید

  زندگی را به یک هدف گره بزنید ، نه به اشیاء

  .

  .

  درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند

  در آتش کوره ها ساخته شده است

  .

  .

  زمانی که راه هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند

  روزگار افولتان در راه است

  .

  .

  وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

  در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :

  ” شخصی برای زندگی “ یا ” درسی برای زندگی “

  .

  .

  انسان مغرور همانند شخصی است که

  بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

  و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند

  .

  .

  اگر می خواهی دروغی نشنوی

  اصراری برای شنیدن حقیقت مکن

  .

  .

  آیا مایلید رابطه تان با دوام باشد ؟

  هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند

  بقیه ادامه مطلب….

  .

  .

  زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است

  گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند

  نه خود سؤال . . .

  .

  .

  اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

  سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم

  .

  .

  تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید

  ولی نمیشه فهموند . . .

  .

  .

  به جای پاک کردن اشکهایتان

  آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید

  .

  .

  سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری

  همان مرحله ی نخست است

  یعنی پذیرفتن بیشعور بودن

  .

  .

  متاسفم که ، آنچه هستم را

  مدیون انسان های خوب زندگیم نیستم

  بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که

  «چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد

  .

  .

  نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد

  اما اطرافیان را دق مرگ می کند

  .

  .

  دنیا جای خطرناکی برای زندگی است

  نه به خاطر مردمان شرور بلکه به خاطر کسانی که شرارت ها را می بینند

  و کاری در مورد آن انجام نمی دهند

  .

  .

  در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

  اولین سلام و آخرین خدا حافظی

  .

  .

  گاهی مجبورید بگذارید کسانی از زندگیتان بروند

  تا فضا برای آمدن آدم های بهتر به زندگیتان باز شود

  .

  .

  هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است

  خودتان را خوار و ذلیل نکنید

  .

  .

  مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

  یا به آهستگی پیشرفت می کنید

  شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند

  .

  .

  عکس‌های قشنگ، دلیل بر زیبایی تو نیست…

  ساخت دست عکاس است…

  درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی

  .

  .

  اگر نمی توانی شاهراه باشی ،کوره راهی باش

  اگر نمی توانی خورشیدباشی ، ستاره باش

  کمیت نشانگر پیروزی و یا ناکامی تونیست

  بهترین هرآنچه هستی باش…

  .

  .

  به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش

  حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد

  .

  .

  انسان خردمند با گفتار به دیگران نمی آموزد

  بلکه با کردار به آنها می آموزد