نردبان قلب من شکسته است.
  میشود برای من دعا کنی؟
  یا اگر خدا اجازه میدهد ،جای من کمی خدا خدا کنی؟
  چون دلم شبیه یک نماز بین راه،خسته و شکسته است، میشود برای بیقراری دلم،یک سفارشی به آن کریم با وفا کنی؟
  التماس دعا.
  *******************
  امشب تمام آینه ها را صدا کنید
  گاه اجابت است ، رو به سوى خدا کنید
  اى دوستان آبرو دار در نزد حق
  در نیمه شب قدر مرا هم دعا کنید
  التماس دعا
  **************************************
  نردبان قلب من شکسته است.
  میشود برای من دعا کنی؟
  یا اگر خدا اجازه میدهد ،جای من کمی خدا خدا کنی؟
  چون دلم شبیه یک نماز بین راه،خسته و شکسته است، میشود برای بیقراری دلم،یک سفارشی به آن کریم با وفا کنی؟
  التماس دعا.
  *******************
  امشب تمام آینه ها را صدا کنید
  گاه اجابت است ، رو به سوى خدا کنید
  اى دوستان آبرو دار در نزد حق
  در نیمه شب قدر مرا هم دعا کنید
  التماس دعا
  *******************
  این دست های خالی و ساده دخیلتان

  ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید
  *******************
  می کشی آه و در چشم هایت

  می رمند آهوان دسته دسته

  در گلویت ترک می خورد بغض

  التماس دعا ! دل شکسته
  *******************
  ز مردم دل بکن یاد خدا کن

  خدا را وقت تنهایی صدا کن

  در آن حالت که اشکت می چکد گرم

  غنیمت دان و ما را هم دعا کن
  *******************
  در این روزها و شبهای مقدس نیم نگاهی را محتاجم

  که دوستی به پهنای قلب مهربانش به سوی کلبه ی ویرانه ی دل من بیندازد

  پس ای مهربان التماس دعا
  *******************
  شب عفو است و محتاج دعایم ، زعمق دل دعایی کن برایم

  اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی

  کمی هم نزد او یادی زما کن ، کمی هم جای ما او را صدا کن

  بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دو دستش خالی و غرق گناه است…
  *******************
  درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود ، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز
  *******************
  خدایا!

  گفتم خسته ام ، گفتی:لاتقنطوامن رحمة الله(زمر/۵٣)

  گفتم : هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی : إن الله یحول بین المرءقلبه (إنفال/٢۶)

  گفتم : هیچکسی روندارم ، گفتی : نحن أقرب إلیه لحبل الورید(ق/١۶)

  گفتم : فراموشم نکردی؟ گفتی : فاذکرونی اذکرکم (بقره/١۵٢)

  التماس دعا
  *******************
  خدایا به فرشتگانت بسپار که لحظه لحظه نیایش خویش ، دوستان مرا از یاد نبرند.
  *******************
  شادی عیدانه تان افزایشی

  و التماس دعا سفارشی !
  *******************
  آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است

  آن لحظه که دیده ات ز اشک خیس است

  یاد آر که محتاج دعایت هستم
  *******************
  فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان

  و بخشش معاصی وبردن آنها به ملکوت

  مسابقه داده و منتظر ندای بنده های خدا هستند

  اللهم لبیک

  مرا دعا کنید
  *******************
  چه دعایی کنمت بهتر از این :

  خنده ات از ته دل

  گریه ات از سر شوق

  و دلت کلبه ای از مهر و صفا

  قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا
  *******************
  درد مندیم اى خدا درمان نما

  درد بى درما نما ن درمان نما

  هر که ارد دست حاجت نزد تو

  با ر الهى درد او درمان نما

  التماس دعا