اس ام اس های امضا دار جدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم!
  (امضا: باد پاییز)
  *******************
  ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم !
  (امضا : جمعی از سیارات منظومه شمسی)
  *******************
  محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید!
  (امضا: اتوبان)
  *******************
  ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم!
  (امضا: یک شرکت هواپیمایی)
  *******************
  پله های ترقی برای بعضی ها سر است!
  (امضا: نظافتچی پله های اداره)
  **************************************
  من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم!
  (امضا: باد پاییز)
  *******************
  ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم !
  (امضا : جمعی از سیارات منظومه شمسی)
  *******************
  محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید!
  (امضا: اتوبان)
  *******************
  ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم!
  (امضا: یک شرکت هواپیمایی)
  *******************
  پله های ترقی برای بعضی ها سر است!
  (امضا: نظافتچی پله های اداره)
  *******************
  ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم !
  (امضا : یک شرکت هواپیمایی)
  *******************
  لطفا روی سگتان را بالا نیاورید !
  (امضا : یک آدم گربه صفت)
  *******************
  صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست !
  (امضا : مرده شور بهشت زهرا)
  *******************
  دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است !
  (امضا : دانشمندان نژاد پرست)
  *******************
  در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه !
  (امضا : جمعی از اتومبیل ها)
  *******************
  اهدای خون، اهدای زندگی است !
  (امضا : انجمن خون آشامان)
  *******************
  سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد !
  (امضا : چاه دستشویی)
  *******************
  دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است !
  (امضا : دانشمندان نژاد پرست)
  *******************
  لطفا نان ما را آجر کنید !
  (امضا : بساز و بفروش های شهر)
  *******************
  قول می دهم شما را رو سفید کنم !
  (امضا : گچکار سر گذر)