اس ام اس های باحال خنده دار ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ موضوع: جوک و لطیفه

  میگن سرانه مطالعه در ایران ۱۸دقیقه بیشتر نیست.
  ﺍﮔﻪ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺑﺰﻧﯿﻢ
  ﻭ ﺳﺮﺍﻧﻪٔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ!
  ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﻧﯿﻢ

  ************************

  ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺎ پسرای گروه ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺬﺍﺭﯾﻦ …
  +
  +
  +
  +
  ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮﻩ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﮐﻪ از عکس پروفایلشون ﺗﻮ ﺫﻫﻨﺘﻮﻥ
  ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﻤﻮﻧﻪ…

  ************************

  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﻢ؟
  ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ …
  +
  +
  +
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﺍ؟ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻣﺎﻧﺘﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ

  .

  .

  .

  .

  ************************

  من ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﻪ غریبن
  +
  +
  +
  +
  ﻻﻣﺼﺒﺎ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺛﻮﺍﺏ ﮐﻨﯿﺪ

  ************************

  اصلن به نظر من خاستگاری باید ۶صبح باشه قیافه واقعی دختره رو ببینیم
  +
  +
  +
  +
  وگرنه ۸ شب که هرکی رو ببینی میخای بگیری

  ************************

  ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍﻡ ﺗﻮ
  ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ. ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺳﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺶ ﻏﯿﺮﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺯﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎﺵ
  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﻥ

  ************************

  بعضی از آقایون هم هستن با گفتن این جمله که :
  “والا هرچی زشت تر باشی شانست بیشتره”
  خودشون رو در دسته بد شانس ها جا میدن تا از زشتی تبرئه بشن

  ************************

  ده روز دیگه یارانه رومیدن
  به امید خدا
  +
  +
  +
  +
  اولین کاری که میکنم پرسپولیس رو می خرم

  ************************

  ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
  ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
  ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
  ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﺁﺭﻩ ﺧﺐ !
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؟
  +
  +
  +
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﻠﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩ

  ************************

  ﭘﺴﺮ
  ﭖ = ﭘخمه
  ﺱ = ﺳبک
  ﺭ = ﺭوانی
  ﺩﺧﺘﺮ ..
  ﺩ = دوس داشتنی….
  ﺥ = ﺧوب …
  ﺕ = تنها …
  ﺭ = ﺭاستگو …

  ************************

  از بابام میپرسم : ما چند خط زیر خط فقریم ؟
  +
  +
  +
  میگه : اگه یارانه مونم قطع کنن میریم صفحه بعد