اس ام اس های جدید غریبه آشنا

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم
  و آن روز تو فقط یک
  غریبه آشنائی…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه آشنا
  یکی بود یکی نبود زیر این گنبد کبود یه غریبه آشنا دلو جونمو ربود اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون او غریبه خودتی همیشه با من بمون!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه شدم
  خوب هم که باشی، از بس بدی دیده اند
  خوبیهایت را باور نمیکنند
  نفرین به شهری که در آن غریبه ها آشناترند!!!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه شدن
  آای غریبه، که روزی آشنایم بود
  اینکه خاطرخواهایت فراوان است دلیل بر بی نقص بودنت نیست
  اینقدر ارزانی که هرکس میتواند تو راداشته باشد…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه بودن
  و آدم اگر دلش بگیرد
  دردش را به کدام پنجره بگوید
  که دهانش پیش هر غریبه‌ای باز نشود؟!!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه آشنا
  چقدر زیباست!
  غریبه ای آشنایت شود که از قبل
  رویای با او بودن را در سر می پروراندی…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه پیامک غریبه
  دستهایم برایم غریبه اند وقتی درمیان دستان تو قرار ندارند!!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه مسیج غریبه آشنا
  آشنا هایم
  غریبه هایی هستند
  که تنها اسمشان را میدانم…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه شدم
  عشق را میشه توی دستای خسته پدر و توی چشمای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه شدن

  AMIRFB.IR
  اونقدری که درد کشیدیم
  نفس نکشیدیم
  اونقدری که پیر شدیم!
  بزرگ نشدیم
  اونقدری که مردیم!
  زنده نبودیم
  شدیم یه غریبه، تو انتظار فرداها…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه بودن
  نبودنت هایت آنقدر زیاد شده اند که هر غریبه ای را شبیه تو میبینم
  نمیدانم
  غریبه ها تو شده اند یا تو غریبه!!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه آشنا
  غریبه بود آشنا شد دوست شد برادر شد عشق شد زندگی شد خسته شد دور شد آشنا بود غریبه شد

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه sms gharibe ashena
  دیگر به تو فکر نمیکنم
  گناه دارد چشم داشتن به مال غریبه ها!!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه شدن
  مجبور شدم به هرکسی رو بزنم
  در محضر هر غریبه زانو بزنم
  تحقیر شدم چون که فراموشم شد
  یک سر به رضا ضامن آهو بزنم…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه بودم
  شاید یک روزی یک جایی بی تفاوت از کنار من بگذریو بگویی این غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه بودم
  یار اگه قدر یار خودشو ندونه
  غریبه جفت شیش میاره!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه آشنا
  ترجیح میدم همرو غریبه صدا بزنم که وقتی
  از پشت خنجر میزنن بگم بیخیال غریبست…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه شدم
  شما که غریبه نیستی
  دیگه با عروسکام بازی نمیکنم!
  بزرگ شدم!
  برای خودم عروسکی شدم
  از بس که بازی ام دادند…

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه شدن
  ای غریبه من یه برگ پاییزی زیر پاهایت نیستم، یا یه قاب عکس خالی، من همانم که یه روز عاشقانه فریاد زدی دوستت دارم!

  @

  @

  @

  @

  اس ام اس غریبه آشنا
  دیریست غریبه ای مرا می پاید، عاشق شده بر دو چشم مستم شاید!
  امروز دلم حقیقتش را فهمید، دیوانه ز دیوانه خوشش می آید…