تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
  روزی سراغ وقت من آیی که نیستم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  نالد به حال زار من امشب سه تار من
  این مایه تسلی شبهای تار من

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  نقش مزار من کنید این دو سخن که شهریار
  با غم عشق زاده و با غم عشق داده جان

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس از شهریار
  چه الفتی است میان من و سر زلفش
  که عمر من همه در پیچ و تاب می گذرد

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار جدید
  طفل بودم
  دزدکی پیر و علیلم ساختند

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس اشعار شهریار
  تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار جدید
  صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
  ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس روز شهریار
  ای مرگ بیا که زندگی مارا کشت

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس بزرگداشت شهریار
  دیگران را اگر از ما خبری نیست، چه باک
  نازنینا، تو چرا بی خبر از ما شده ای

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس روز شهریار
  جسم قبرو جامه قبرو خانه قبر
  باز لفظ زندگان همراه ماست

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار جدید
  غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم
  روم به شهر خود و شهریار خود باشم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس اشعار شهریار
  جز تو ام، نیست نظر جانب دیگر، چه شود
  گر کنی سوی من از مهر، نگاهی، گاهی

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس از شهریار
  آهسته باز از بغل پله ها گذشت
  در فکر آش و سبزی بیمار خویش بود
  اما گرفته دور و برش هاله ای سیاه
  او مرده است و باز پرستار حال ماست
  در زندگی ما همه جا وول می خورد
  در ختم خویش هم به سر کار خویش بود
  بیچاره مادرم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس اشعار شهریار
  صید خونین خزیده به شکاف سنگم
  که نفس با نفسم با سگ صیاد هنوز

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار جدید
  دیگران را اگر از ما خبری نیست، چه باک
  نازنینا، تو چرا بی خبر از ما شده ایی…؟

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس بزرگداشت شهریار
  ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما میکنی
  خاری به خود می بندی و ما را از سر وا میکنی
  از تیر کجتابی تو آخر کمان شد قامتم
  کاخت نگون بادای فلک با ما چه بد تا میکنی

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار sms shariyar
  در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم
  عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم
  پروانه را شکایتی ز جور شمع نیست
  عمریست که در هوای تو میسوزم و خوشم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار sms
  از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی
  با چون منی به غیر محبت روا نبود

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار پیامک شهریار
  دلا دیشب چه میکردی تو در کوی حبیب من
  الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار پیامک روز شهریار
  به نامردی مکن پستم ٬ بگیر ای آسمان دستم
  که من تا بودم و هستم ٬ غلام شاه مردانم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  مادر، بهشت من همه ی آغوش گرم توست
  شهریار

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  قمار عاشقان بردی ندارد از نداران پرس
  کس از دور فلک دستی نبرد از بدبیاران پرس
  عروس بخت یکشب تا سحر با کس نخوابیده
  عروسی در جهان افسانه بود از سوگواران پرس

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  با شیخ از شراب حکایت مکن
  که شیخ تا خون خلق هست ننوشد شراب را

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
  که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را
  دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
  به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
  به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
  چو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا را

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  زندگانیم
  حیف از این جوانیم
  جوانیم
  شرمنده از این زندگانیم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  خلوتی داریم و حالی با خیال ِ خویشتن
  گر گذاردمان فلک حالی به حال ِ خویشتن

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  منم که جور جفا دیدم و وفا کردم
  تویی که مهر وفا دیدی و جفا کردی

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  گویند چو مادر ایام مرا زاد
  پرورد به دامان غمم دایه ی حسرت

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  خدا گناه دل آزردگان ببخشاید
  ولی گناه نبخشودنی، دل آزاری است

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  سالها شد رفته دمسازم ز دستم
  اما هنوزم در درونم زنده هست و زندگانی می کند

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار جدید
  عزیزم این سفر تو چه سرد بود و چه سنگین
  که تا برون شدی از در نه پیکی و نه پیامی
  سلام می کنم ای نازنین بسنگ مزارت
  ترا چه شد که جوابی نمیدهی بسلامی

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس اشعار شهریار
  تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم/روزی سراغ من آیی که نیستم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس روز شهریار
  یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
  تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم
  تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز
  من بیچاره همان عاشق خونین جگرم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس از شهریار
  چو بر حسین (ع) بگریی، به حشر خندانی
  هر آن دو دیده که نگریست، سخت مجنون شد

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  تا تو نگاه میکنی ؛کار من آه کردن است ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  بُلبل بشکسته بالم با چمن بیگانه ام
  شمع کنج خلوتم با انجمن بیگانه ام
  خلق را بیگانه خواندن اینهمه انصاف نیست
  خلق با هم آشنا هستند من بیگانه ام

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  تو از ان دگرى، روکه مرا یاد تو بس
  خود تو دانى که من از کان جهانى دگرم

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس شهریار
  نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند
  متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را
  یاعلی مدد