اگر مادرت هنوز کنارت است او را رها مکن و محبتش را فراموش نکن وکاری کن که راضی باشد

  چون در تمام زندگی فقط یک مادر داری
  و وقتی میمیرد آنگاه ملائکه میگویند که فوت شد آن کسی که به سبب آن به تو رحم میشد(اتقوا الله فی الامهات)

  ————————— ************* —————————
  یا بفرما به سرایم،یا بفرما به سر آیم
  غزلم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم

  ————————— ************* —————————

  مرد من
  چشمانم مدام ترا میخوانند!
  بر چهره ی سکوت!
  با ورد فراموش شده ی آرامش
  بی من!
  خوابم به خواب رفته…
  و
  شب!
  چقدر افاده میریزد ستاره هایش را! بی تو
  مرد من
  تنها! تر از توست
  گونه هایم…
  باران بهانه است!
  سبز از عشق میروید و من از تو!

  ————————— ************* —————————
  فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد …
  فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد …
  فقط رفت … فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم …

  ————————— ************* —————————
  برای خوشبختی چیز زیادی نمیخواهم …
  همین که آغوش تو باشد
  وهرم لبانت…!

  ————————— ************* —————————

  بـی خیــــال اســــمـ هــــا و حرفـــــ هــــا ..
  ” مـــن .. ”
  خلاصـــــه می شــوم در
  “تـــــو .. ”
  همیـــــن ..!

  ————————— ************* —————————

  وفــــــــاداری …

  یک کار خود آگاهانه نیست !!

  اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی …

  خود به خود به او وفــــــــــادار می مانی …

  ————————— ************* —————————
  ببار بارون وبا خودت غم ها روبشور
  ببار بارون وباخودت دلتنگیا روببر
  ببار بارون وبا خودت خاطرات تلخ وببر
  ببار بارون ومنو بارود به دریای محبت برسون
  ببار بارون ببار

  ————————— ************* —————————
  خود را ببخش تا زندگیت تباه نشود …