نه سرما اثر کردنی ست نه باران خیس کردنی

  اگر تو با من قدم بزنی !

  .

  .

  .

  و من هنوز عاشقم ، آنقدر که می توانم

  هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد

  از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم

  و دست آخر همه را فراموش کنم

  .

  .

  .

  دلم شادی می خواهد

  وسعتش زیاد نیست ، به اندازه کف دستانت=

  دستانم را بگیر …

  .

  .

  .

  بارها گفتم به تو :

  چشمها برای نگاه است

  اما ..

  تو هرروز با آنها ..

  حادثه می آفرینی . . .

  .

  .

  .

  دنیایت را با دنیایم عوض میکنی ؟

  فقط چند ساعت …

  میخواهم بدانم آنکه تمام دنیای من است در دنیایش چه سهمی دارم

  .

  .

  .

  یار با ما بی وفایی می کند

  بی گناه از من جدایی می کند

  شمع جانم را بکشت آن بی وفا

  جای دیگر روشنایی می کند

  .

  .

  .

  در قلب کوچکم فرمانروایی میکنی بدون هیچ نائب السلطنه ای !

  کسی نمیداند چه لذتی دارد بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشتن . . .

  .

  .

  .

  دیر کرده ای !

  عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من

  انگار که رد نمیشود

  نه زمان

  نه آب خوش !

  .

  .

  .

  اخــم هـای تــــــو

  بــالا تـرین لذت دُنیـــاست

  ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !

  “دوستت دارم”

  .

  .

  .

  “لبخندم” بزرگ ترین دروغ دنیاست

  وقتی که “تو نیستی”

  .

  .

  .

  جدا که شدیم ، هر دو به یه احساس رسیدیم

  تو ب “فراغت” ، من به “فراقت”

  یک حرف که مهم نیست !

  .

  .

  .

  آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت

  که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف

  و من از دور ببینم که پر از لبخند است :

  چشم و دنیا و دلت !

  .

  .

  .

  حمل سلاح سرد عمل مجرمانه شناخته شده

  به خاطر خودت هم که شده آن نگاه ها را غلاف کن !

  .

  .

  .

  عکس تو روی قلبمه ، قلب من پره التماس

  ضربه هاش توی سینه مو ، منتظر واسه یک تماس

  .

  .

  .

  اونی که بخواد ببیندت

  اونی که بخواد باهات باشه

  دنبال زمان خالی نمیگرده !

  زمانشو برات خالی میکنه !

  اگه واقعا دوستت داشته باشه

  آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید