چــقدر سخته با یه بــغض سنــگین
  فــقط همــدم تنــهایـی هـای دیــگران باشــی . . .

  .

  .

  .

  زیادى خوبى نکنید !
  انسان است ، فراموشکار است . . .
  از تنهایى اش که در بیاید تنهایى ات را دور میزند ،

  پشت مى کند به تو ، به گذشته ،

  حتی روزى میرسد که به تو میگوید : شما . . . ؟

  .

  .

  .

  چه نامردانه است انسانی را دنبال خود کشیدن ، عاشق کردنش
  و در اوج تنهاییش رها کردنش و گفتن اینکه :
  دیگر تو را نمیخواهم . . .

  .

  .

  .

  چه تفاوت عمیقی ست بین تنــهائی قبل از نبودنت !
  و تنهایی پس از نبــودنت . . .

  .

  .

  .

  قشنگترین اتفاق ذهنم حادثه ی شنیدن صدای تو بود . . .
  چقدر تنهایم وقتی گاهی کم می شوی . . .

  .

  .

  .

  میدونستید چرا خیلی از ما ها تنهاییم ؟
  چون حوصله اسباب بازى شدن نداریم . . .

  .

  .

  .

  تنهایی فقط تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن او !

  .

  .

  .

  من دیوانه نیستم
  فقط کمی تنهایم
  همین !
  چرا نگاه می کنی ؟
  تنها ندیده ای ؟
  به من نخند
  من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم . . .

  .

  .

  .

  تنهایی من ، همان انتظارم است
  و انتظارم ، همان عشق !
  و عشق تنها بهانه ی بودنم !
  بی بهانه ام نکن . . . !

  .

  .

  .

  تلنبار تنهایی . . .
  با شگفتی به تماشای گریه ام منشین . . . !
  چیزی نیست . . .
  تنها ، ترانه ای باریک در تلنبار تنهایی ام ترکید . . .

  .

  .

  .

  مثل آن مسجد بین راهی تنهایم

  هرکس هم که می آید می شکند . . .
  هم نمازش را هم دلم را و می رود

  .

  .

  .

  تنهایی از ” جُـذام ” هم بدتره !
  توی صف نانوایی هم ، صف یه دونه ای ها جداست !

  .

  .

  .

  تنها کسی که تنهات نمیزاره خودتی ؛ با خودت دشمنی نکن لطفا . . .

  .

  .

  .

  تنهائی چیزی است که آدم از دستش برمی آید امّا . . .
  از پسش بر نمی آید . . .

  .

  .

  .

  تو اگر میدانستی که چه زخمی دارد خنجر از دست رفیقان خوردن . . .
  از من خسته نمیپرسیدی که چرا تنهایی . . .