به بـــعضیا باید گفت :
  موقــعی که حرف میزنم سر تکون نده . . . صدای زنگولت رو مخه !
  از بـــعضیا باید پرسید :
  پر و بال که خودم بهت دادم , دم از کجا دراوردی ؟!
  به بـــعضیا باید گفت :
  عزیزم ریاضیم ضعیفه نمیتونم آدم حسابت کنم . . . !
  به بـــعضیا باید بگی :
  به شخصیتت تافت بزن بلکه یه ذره ثابت بشه !
  به بـــعضیا هم باید گفت :
  گردنت درد نگیره انقدر که تو زندگیه مردم سرک میکشی . . .

  *************************

  چقدر پدال دوچرخه دو نفریمون سفت شده حالا یا من خسته شدم یا شیب زیاد شده یا دیگه تو رکاب نمیزنی . . .

  *************************

  به بعضی ها هم باید گفت :

  ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ

  ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺣﻠــــــــﻪ ؟

  *************************

  چقدر دور شده ام از آن روز های خوب
  چقدر دلتنگ و بی تاب شده ام برای داشتن تو
  بی تو انگار هر روز بیشتر از دیروز میمیرم . . .
  آه !
  “ تو ” تا به کی قرار است اینهمه غرقت شوم
  بی احساس . . . !

  *************************

  از تــــو دلگــــیر نیســــتم !
  از “دلــــــم” دلگــــیرمـــ
  کــه ” نبـــــودنت ” را صبـــــورانه تحــــــمل میکـــــند . . .

  *************************

  به بعضی ها باید گفت :

  فکر میکردم چیزی هستی

  ممنون که ثابت کردی هیچ بوقی نیستی !

  *************************

  گاهی تــــــــــــو . . .
  گاهی یــــــــاد تـــــــــو . . .
  گاهی نبــــــــودن تـــــــو . . .
  آخــــــر این ” تـــــــــو ” کار مــــرا تمـــــــام می کنـــــد . . . !

  *************************

  عاشقانه هایت را که میفرستی
  ابتدا ذوق میکنم ،
  سپس دلم میگیرد که
  چه کسی انها را برای تو فرستاده است . . . !

  *************************

  بی تفاوت نیستم
  فقط
  دیگه کسی برام
  متفاوت نیست‎ !

  *************************

  یه بچه دیدم که داشت گریه میکرد و میگفت هیچ کس با من بازی نمیکنه !

  تو دلم گفتم تو بزرگ شو . . .

  ببین چه بازی هایی که باهات نمیکنن . . .

  *************************

  بــه دل هـم نـشـسـتـیـم
  و عـاشـق شـدیـم !
  هـمـچـون چـهـره ی مـاه
  کـه بـه دل بـرکـه مـی نـشـیـنـد
  و هـیـچ دسـتـی
  تـوان بـیـرون انداخـتـنش را نـــــدارد . . . !

  *************************

  زن که باشی . . .
  عاشـــق شوی ” چشم سفید ” خطابت میکنند !
  راست میگویند . . .
  چشمانم سفید شد به جاده هایی که
  تــــو مسافر هیچکدام نبودی . . .

  *************************

  نوازشگر خوبی نبودی
  سفید شده تار مویی را ک قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی !

  *************************

  دلم آب می خواهد و یک قلوپ هوای سالم ، خسته ام از نفس کشیدین میان آدمهای مسموم !

  *************************

  دلم میلرزد هرگاه صدای جدیدی “ سلام ” میکند
  دیگرکشش” خداحافظی ” ندارم . . .

  *************************

  آدمـ هـا کـه ” عــوض ” می شـونـد . . .
  از ” سـلام ” و ” شـب بـخیـر ” گـفتـنشان
  مـی شود ایـن را فـهمیـد !
  از “بوسه هایشان ”
  از ” حـرف هـا ” و ” نـگاه هـا ”
  از گـودال هـای ِ عـمیـقی کـه
  بیـن ِ تــو و خـودشان می کـنـند
  و تـویـش را پُــر از دلیـل مـی کُنـند . . . !

  *************************

  همتا هم نداری ک وقت نبودنت ب دلم وعده بدهم شاید ” مثلش ” را پیدا کنم . . .

  *************************

  به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ :

  ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟

  ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟

  *************************

  به بعضیا هم باید گفت :

  عزیزم اگه نمیتونی آدم باشی حداقل جونِوَر بی آزاری باش !