هروقت که بارون میزنه..
  تورو کنارم میبینم..
  فکر میکنم پیش منی..
  هنوزم عاشق ترینم..!

  .

  .

  .

  شک نکن..!
  تو بمان..
  با بودنت دنیا زیبا میماند..!
  و من مانده ام بعد از تو با خاطرات زیبایم چه کنم..؟

  *

  *

  *

  *

  منو تو ..
  وقتی کنار هم هستیم..!
  قشنگ ترین ترکیب دنیاییم..!

  *

  *

  *

  *

  وقتی رفتی همه دنیا روسرم..
  یهویی خراب شدو دلم شکست..
  ساز من زانوی غم بغل گرفت..
  رفتو کز کرد گوشه ی اتاق نشست..!

  *

  *

  *

  *

  بی تو شاید بتوانــــــــ در هوای این شهــــر نفس کشید

  میانـــــ هیاهوی اینـــــــــــ بادهای پاییزی

  ولی نمیتوان دست های یخ زه را “هــا” کـــــــــــرد …

  بـیـــا و گـرمــای دستـــهایــم باش …

  *

  *

  *

  *

  صداش بزنم

  بگه بله
  بگم بله و بلا
  بخنده بگه جونم عزیزم
  بگم هیچی دیگه
  بگه فدات شم بگو دیگه لوس نشو
  بگم نمیخوام نمیگم
  بگه باشه ، میخواستم بهت یه چیزی بگم
  پس دیگه نگم حالا
  بگم چی ؟
  بگه نه دیگه .. نمیگم
  صداش بزنم عاشقانه
  بگه نچ امکان نداره بگم
  مظلومانه نگاش کنم بگه
  اونجوری نگام نکنا ، تا تو باشی میگم جونم بگی حرفتو
  گازش بگیرم بگم میگی یا نه
  بگه فسقلی هیچی فقط خواستم حرصتو درارم
  خندم بگیره نیشگونش بگیرم بگم
  میدونی چی میخواستم بگم ؟
  بگه نه نگفتی که جونم بگو
  بگم هیچی ‍‍‍‍‍، تا تو باشی کنجکاویمو تحریک نکنی
  زبون درازی … فرار

  *

  *

  *

  *

  کی مثه تو منو باور میکنه..؟

  با منو حق حق دل سر میکنه..

  واسه جشن همه گریهای من..

  شعر دیوونگی از بر میکنه..؟

  *

  *

  *

  *

  اشکامو حوصله کن غزل غزل..
  واسه موندن مرگمو بهونه کن..
  وقتی شعرامو به آتیش میکشی..
  خونبهای این دل دیوونه کن..!

  *

  *

  *

  *

  میـــٰـدونی چیـه ..؟
  یِ وقْــــتایی پُست گذاشــٰـتَن بـَهانه است . . .
  بَهانـــه ی اینـــکِه بِبینــی
  کی میــٰاد واسَت لایـک
  میُکنِه
  کـــــی
  برات کامنت میزاره
  کـــــی
  میـٰـاد تو پی وی بـِگــه چِتـــــه
  کــی
  میـٰاد بِگه من هَـــٰـواتو دارَم غُصـِـه نَخـور ..!
  کــی
  میـٰــاد دِلداریت ْ بِده !
  ولــــــــی . . .