جوک جدید اردیبهشت ماه ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ موضوع: جوک و لطیفه

  داشتم غصه میخوردم

  مو توش بود دیگه نخوردم
  :
  :
  :
  :
  :
  مو تو غصه هاااتوون . . .

  *******************

  ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ۱۰ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ،

  ﺍﯾﻦ ۴ ﺗﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻃﻮﺭﯼ

  ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ،

  ﺗﻮﯼ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ

  ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺯﻣﯿﻦ

  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ

  *******************

  امروز از اتاق رفتم اشپزخونه،

  به مامانم میگم مامان جون ناهارم رو میدی بخورم.

  گفت واسه تو ناهار درست نکردم!!!؟؟

  گفتم یعنی چی؟

  گفت:برو ناهارتو دانلود کن با بچه های گرو ه دور همی بخورید..!

  بابام گفت لایک

  داداشم گفت مامان با اجازه ‌‌ copy

  میگم مامان اخه گشنمه!

  گفت:همین که هست دوس نداری leftبده

  *******************

  مادر شوهر چیست؟
  .
  .
  .
  کسی است که بعد از به پا نمودن شر

  میگوید: “والا من چیزی نگفتم”

  *******************

  ریمل چیست ؟؟

  اینجوری باشى (·_·)

  اینجور میشی (*_*)

  وآخر شب اینجوری هستى