پیامک جدید فلسفی و آموزنده

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  برای دوست داشتن یک نفر است وقت لازم است.
  اما
  برای نفرت گاهی فقط یک حادثه
  گاهی یک ثانیه کافیست!!

    ————————— ************* —————————

  به جای پاک کردن اشک هایتان آن هایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید !

  ————————— ************* —————————

  من کودک می مانم چون در کودکی به خدا نزدیکتر بودم

  ————————— ************* —————————

  دشمن دانش جهل نیست.
  .
  .
  .
  .
  .
  توهم دانستن است.
  ————————— ************* —————————

  اونی رو که نمی تونی بدست بیاری فراموش کن
  اونی رو که نمی تونی فراموش کنی بدست بیار

  ————————— ************* —————————

  گـاهـى …

  دلـت”بـه راه” نیسـت !!

  ولـى سـر بـه راهـى …

  خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى …

  و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد …

  کـه تــــو … “روبـراهـى”….!

  ————————— ************* —————————

  فقط چندبار و هربار فقط یک دقیقه در هر شبانه روز یک اقدام مناسب و هدفمند میتونه زندگیتونو متحول کنه!

  بجای اینکه سعی الکی برای تغییر جهت باد کنی
  مسیر کشتی ات را عوض کن

  ————————— ************* —————————

  *کــل عـمرمـون دپـرس هــستـیـم
  ولـی تـو اعـلامـه مـون مـیزنـن
  شـادروان !

  ————————— ************* —————————

  *مـتاسفـم کـه توی فـرهـنگـی بزرگ شـدم
  کـه مـردمـش تـصور مـی کـنند
  بـا انـدوه بـه خـدا نـزدیک تـرند…!

  زنـده یـاد … فـریـدون فـرخـزاد

  ————————— ************* —————————

  میگویند در لحظه زندگی کن.گذشته و آینده را فراموش کن! ولی من میگویم در آینده باش.اگر بگویی چرا پاسخ ات را این گونه خواهم داد: زمان حالی وجود ندارد.حال تلفیقی از گذشته و آینده است.طعمی از تجربیات گذشته و رایحه ای از آرزوهای فردا! فردا شیرین است.پس امروزت را فردایی قرار ده که قرار بود لذت بخش باشد.امروز همان آینده دیروز توست!

  ————————— ************* —————————

  صدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را.
  نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی.

  ————————— ************* —————————

  از عجایب روزگار این است که زن در عین زیبایی، وفادار هم باشد

  ————————— ************* —————————

  چقدر احمقانه است
  برای فهمیدن حقیقت از طنابی بالا بروی که از دروغ بافته شده…