پیامک جدید و زیبای فاز سنگین

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  زندگی من که نقاشی شد . . .
  نقاش ، یک مداد مشکی تنها داشت و همان کافی بود . . .

  *************************

  از من خواست حلالش کنم !
  همان کسی که با بی رحمی محبت هایم را حرام کرده بود !

  *************************

  ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ . . .

  *************************

  گاهی دیدن یک عکس دو نفره تو رو یاد اون نمی ندازه !
  تورو یاد خودت می ندازه . . .
  که چقدر شاد بودی ، که چقدر خندون بودی ، که چقدر جوون بودی !
  گاهی آدم ها دلشون فقط برای خودشون تنگ می شه . . .
  دلم واسه خودم تنگه . . .

  *************************

  ما به هم نمی رسیم !
  اما بهترین غریبه ات می مانم ، که تو را همیشه دوست خواهد داشت . . . !

  *************************

  از من تا من ، فاصله ایست که خود  در آن گم شده ام . . .

  *************************

  دنیا پر از تباهی است !
  نه به خاطر وجود آدم های بد !
  بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب . . . !

  *************************

  راستش میدانی !
  دیگر طاقت رویاهایم تمام شد !
  دلم رسیدن میخواهد . . . !

  *************************

  بهترین قصه ی دنیا عشق است و بدترین آن عادت . . .
  اما بدترازهمه عادت به کسی است که روزی عاشقش بودی . . . !

  *************************

  میگن هر چی از دوست رسد نیکوست !
  پس چرا هر چی از تو میرسه
  خاطره . . .
  نگاه . . .
  لبخند . . .
  یاد . . .
  ویران کننده است !
  منو داغون میکنه  !؟

  *************************

  دیگر نمی نویسَمَت ؛ هر کس به چشم هایم نگاه کند ؛ تو را خواهد خواند . . .

  *************************

  درد ، مرا انتخاب کرد . . .
  من ، تو را . . .
  تو رفتن را . . .
  آسوده برو ، دلواپس نباش . . .
  من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم . . .

  *************************

  یه وقتایی دیگه حسش نیست ” غصه ” بخوری !
  رسما ” غصه ” تو رو می خوره !

  *************************

  لاف می زدم که فراموشت خواهم کرد !
  کجایی که ببینی این روزها توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر است . . .

  *************************

  وابسته شدم به تو ، بی آنکه بدانم “ وابستگی ها ” ، وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین . . !

  *************************

  مدت هاست تنها چیزی که مرا یاد تو می اندازد ؛ طعنه های دیگران است !
  شاید اگر این دیگران نبودند تو زودتر از اینها برایم مرده بودی . . .

  *************************

  ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﺴﺘﯽ . . .
  *************************

  میترسم از بعضی آدم ها
  ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
  ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را !
  ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ !
  ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ !