پیامک زن باس دختر باس جدید و بامزه

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ موضوع: جوک و لطیفه

  زن باس کمر باریک باشه تو بغل آقاش جاشه…

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس با مشت بکوبه رو قلب آقاش و با یه لحن خیلی جدی بگه:اینجامال منه..فهمیدی؟؟؟

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس از خونه باباش که میاد از مچ تا کتف النگو داشته باشه
  تا مردش هی بفروشه بزنه به یه زخمی

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس هرروز صبح واسه سلامتی آقاشون صدقه بده

  .

  .

  .

  .

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس وقتی که عاقاش از سر کار برمی گرده تا ازش یه بوس نگرفته تو خونه راش نده

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس یه چادر گلی ببنده کمرش با جارو دستی کله خونه رو جاروکنه تازه به اقاشم نگه پاتوبلند کن

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس شعرای عاشقونه از بر کنه
  تو خلوت واسه آقاش بخونه و واسه آقاش
  دلبری کنه

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس موهاشو بده آقاش شونه کونه

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس به مردش بگه:
  عشقم سردمه
  مردشم بگه:
  بیاعزیزم توبغل خودم
  زنم بگه:
  ممنون عزیزم ولی تحمل سرماازتحمل بوعرق توآسونتره!پ زرنزن بروبخاری روروشن کن

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس وقتی رفت جایی سریع برگرده خونه و اگه پرسیدن: چی شد مگه؟
  جواب بده: آقام تنهاس، ناراحت میشه امیر اف بی

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن نباس گوش و چشمش بجنبه …
  زن باس تو خیابون سفت بازو آقاشو بچسبه …
  زن باس هر وقت آقاش خسه بود ماساژش بده …
  زن باس فقط واسه آقاش خوشکل کنه

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس عاشــقِ بازوهای شوهــرش باشه تا به هر بهونه ای بچســبه بهــش

  .

  اس ام اس زن باس دختر باس بامزه

  .
  زن باس زیاد حرف بزنه! همیشه حرف بزنه! همیشه حرف داشته باشه برا زدن با خنده بگه حتی با اشک بگه فقط بگه… مهم
  نیس چی میگه! فقط بگه زن باس حرف داشته باشه زن نباس ساکت باشه کیف مرد بودن به گوش دادن حرفای کسیه که دوسش داره

  .