پیامک طنز مرد باس جدید ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ موضوع: جوک و لطیفه

  مرد باس خودش بازوش رو بیاره جلو بگه:
  بفرما خانوووم، بیا گاز بگیر تا کبودشه
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس همی که گفتی حوصلم سر رفته بگه حاضر شدی خبرم کن موهاتم نریز بیرون
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس
  روزی یه بار بیخود و بی جهت عربده بزنه:
  عیال،
  میخوامت به مولا…
  زنه هم بگه پول بده عشقم
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  اصن مرد باس…
  وقتی تو فروشگاه…
  خانومش بین سه چهارتا مدل…
  گیر کرده بگه..
  آقا ما همشونو برمیداریم

  .

  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  اصن مرده و داد زدناش! زنه و اخلاق زنونش!
  مرد که نباس ادای خانوما رو دراره!
  کی گوفته مرد باس به خانومش بیگه:
  عجیجم قلبونت بلم
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس شکم داشته باشه
  مرد بدون شکم مثه خونه بدون بالکنه
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس بلد باشه موهای خانومشو ببافه
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس با وجودِ همه غرورش مهربون باشه…
  با وجودِ همه لجبازیاش وفادار باشه
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس تو بچگی عروسک بازی کنه
  نه ماشین بازی
  تا تو بزرگی با ماشینش
  عروسک مردمو ب بازی نگیره
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس واسه زنش تکیه گاه باشه ک دل زنش قرص باشه
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس وقتی به زنش اخم میکنه
  زن تو هفتا سوراخ قایم شه امیر اف بی
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باس هر وقت حاج خانمشون گفت سردمه بغلش کنه
  نه مثه بزغاله نیگاش کنه و بگه منم سردمه
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  مرد باید زنشو از ماشینشم بیشتر دوست داشته باشه
  مرد باید رییس باشه ولی ریاست نکنه
  .

  اس ام اس مرد باس جدید  ۹۴

  .
  یه مرد باید یجوری بغلت کنه که صدا ترق تروق استخوناتو بشنفی