پیامک عاشقانه جدید ناراحتی

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  شاید ارام تر میشدم فقط وفقط اگر میفهمیدی حرف هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  از دل شکسته ای پرسیدند درد دلت چیست؟ گفت از خاطره ها گله دارم که زود گذشت

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  گفته بودم می کشمت اخر امروز دم غروب  وقت اذان دلم رابااشک اب دادم روبه قبله خواباندمش یک دو سه تمام شد دیگربهانه ات رانمی گیرد…

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  امشب شب تولد من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  حوای من هوای دیگری در سر داشت یک عمر حسرت در دلم کاشت

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  هر ضربه و دردیو میشه باحاش کنار اومد اما ضربه ای که قلب میخوره و اثرش رو مغز رو هیچ کارش نمیشه کرد

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  حس بین ما مرده منم همین روزا میمیرم

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  نگاه ساکت مردم به روی صورتم دزدانه می افتد همه گویند عجب شاداست عجب خندان دل مردم چه می داند که من دنیایی از اشکم

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  گفتم بیا گفت؛ پاهایم یخ زده رفتم به پایش سوختم گرم که شد رفت

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  به دروغ هایش عادت کرده بودم از این میسوزم برای اثباتش میگفت به مرگ تو

  *

  *

  اس ام اس جدید ناراحتی

  *

  لعنتی چرا دوباره برمیگردی؟؟؟؟؟ نبش قبر گناه است…