هرکجا دور از تو باشم
  عشق من،
  غربت نشینم
  هرکجا پایت گذاری
  خاک نرم آن زمینم

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  غروب زیباست
  ولی
  نه در غربت

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  غریبی من از زندگی در غربت نیست
  از تنهایی نیست
  از بی کسی هم نیست
  غریبی من از این است که از نزدیک ترین هایم دورم
  و به دورترین هایم نزدیک

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  مگه میشه ترک وطن کرد توی غربت عمریو سر کرد
  وقتی غربت توصداته تودیگه همیشگی نیستی

  .

  .

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  گفتمــش نقــاش را از غـربت عشقم بکـش گـریه کرد و با قلم یک چادر خاکی کشید گفتمش پـس غربت عشقم کجای نقش بود ناله کـرد و زیر چـادر غنچه ای پرپر کشید

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  غربت را نباید تو الفبای شهر غریب جستجو کرد
  همین ک عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد تو غریبی

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  چه اهمت دارد
  گاه اگر می رویند
  قارچ های غربت؟
  من نمی دانم
  که چرا می گوید:اسب حیوان نجیبی است،کبوتر زیباست
  و چرا در قفس هچ کسی کرکس نیست.
  گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  بتوعادت کردم مثل گلبرگی به شبنم
  مثل عاشقی به غربت مثل مجروحی به مرهم
  من که در گریزم ازمرگ بتو عادت کردم
  از سکوت وگریه شب بتو عادت کردم

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  با خط غم نوشتم غربت مکان ما نیست/از یاد بردن دوست هرگز مرام ما نیست

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  فرقی نمی کند باشی یا نباشی
  وقتی که سیم های خار دار فراموشی
  راه عبورت را
  بر متروکه دلم سد کرده اند
  و
  تارهای تنیده بر دفتر خاطرات
  از انزوای عشقهای غربت زده حکایت می کنند
  فرقی نمیکند باشی یا نباشی

  .

  اس ام اس غربت و تنهایی عاشقانه

  .
  دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی
  صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی
  شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین
  بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی