سلام به قاصدک های خبر رسان

که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که

محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

********************

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود

********************

سلام صبحت زیبا

چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند،

جنگل و دریا بهم رسیده اند!؟

********************

سلام بر تو که عاشق

سلام بر تو که شیدا

سلام بر تو که خوابی

سلام بر تو که رویا

سلام شعر فریبا

سلام دلبر زیبا

سلام راوی غم ها

سلام عاشق شیدا

********************

سلامِ من به هر چه و به هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

********************

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی

ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

********************

صبحا که تو می خوابی / من همیشه بیدارم
تو خواب بد می بینی / من دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحال / من خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبل
پیشاپیش صبحت بخیر

********************

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر
آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

********************

هر چیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است

به وسعت آخر عشق، دوستت دارم.

صبحت بخیر عزیزترین آدم دنیای من

********************

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است!
صبحت بخیر

********************

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی

بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

********************

سلام صبح قشنگت آسمونی / گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

********************

♥ صبح بخیر هستیم ♥
♥ صبح بخیر تمام دل بستگیم ♥
♥ صبح بخیرامید فردا ♥
♥ صبح بخیر تمام سهم من از دنیا ♥