اسمس بی معرفتی شهریور ماه ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهند
  معرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهند
  معرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهند
  معرفت بذر نشکفته عشقیست به نا رس ندهند

  جسمی که آب شدا زجفا زیر خاک رفت

  در قلب آب و خاک از این داغ آذر است

  خواهی اگر که بوسه زنی بر مزار او

  قبرش کنار تربت زهرای اطهر است

  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ !
  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
  ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪ
  ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ
  ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﺮﻓﯽ ﺟز ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ گل ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ
  ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
  ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ … ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺩﻭﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ …
  ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ …
  ﺍﻣﻦ ﺍﺳﺖ … ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ …
  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

  اعتراف می کنم بچه که بودم وقتی شبها از پنجره بیرونو نگاه می کردم که لامپ خونه ها و خیابون های شهرمون روشن بود فکر میکردم اونجا کشور همسایه هست آخه شهر خودمون روزها اینطوری اینقدر چراغونی نبود

  اس ام اس زیبا شهریور ماه ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  یـه آدمـایـی هـسـتـن
  کـه نـگـاهـشـون بـرای چـشـمای خـسته و دردکـشـیدت
  پـر از آرامـشه…
  یـه آدمـایـی هـسـتن
  کـه عـشـق تـو کـلامـشون مـوج میـزنـه…
  یـه آدمـایـی هـسـتن
  کـه دوسـت داری هـر ثـانـیه ای کـه مـیـگذره…
  عـاشـقانـه تـر عـاشـقـشون شـی
  یـه آدمـایی هـسـتن…
  ایـنا آدم نـیـستـن کـه…
  فـرشـتـن . . .

  اس ام اس های غمگین شهریور ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  نه رضاست
  نه ضامن آهو
  اما هر چه هست خیلی غریب است حال این روزهای من

  لطیفه های بامزه جدید شهریور ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: جوک و لطیفه

  به تازگی دخترا خیلی خوشگل شدن‏‏

  فکرکنم از نرم افزارای جدید استفاده میکنن تو ادیت‏

  هیچوقت زیاد به خودتان سخت نگیرید

  چون دیگران این کار را برای شما انجام میدهند !

  دختران تحصیل کرده امروزی همسران خوبی از اب در می ایند زیرا برای اینکه توضیح دهند که چرا غذا شور یا بی نمک شده است واژه های بیشتری در اختیار دارند!!!

  جوک های خنده دار و خفن آخر مرداد ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ موضوع: جوک و لطیفه

  طبق آخرین آمار آدم ها دو دسته اند:
  دوستت دارم ها
  و منم همینطورها…