میگن بوسه پلی است بین قهر و آشتی، پس بیا هی قهر کنیم هی آشتی

  اس ام اس های خنده دار و شاخ

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ موضوع: جوک و لطیفه

  دمپایی دستشویی رو خیس گذاشتید هیچی نگفتیم …
  جای شیر آب سرد و گرم رو عوض کردید بازم چیزی نگفتیم …
  دیگه چرا پمپ آبو خاموش می کنید ؟؟
  نمیگید یکی ساعت ۳ شب اون تو گیر می کنه ؟؟

  اسمس طنزآمیز خنده دار سال ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ موضوع: جوک و لطیفه

  آنچه که برای خود نمی پسندی
  نگهدار تولد یکی از دوستات بکن تو پاچش

  اس ام اس پ ن پ شهریور ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ موضوع: جملات پ ن پ
  رفتم گل فروشی گل بخرم یه گل خوشگل بزرگ دیدم برگشتمگفتم :آقا این طبیعیه؟؟دختر ۵ساله دراومد جلو همه گفت په نه په سزارینه!
  واقعن اینا بچه هستن؟؟
  من که شک دارم

  اس ام اس دوست داشتن جدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  میان مشغله‌هایم گم شده ام ولی دلم برای هوایت همیشه بیکارست…

  اس دوست داشتن

  اس ام اس دلتنگی و دوری

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  ﻓﺎﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﺩﻧﺖ ﺍﺯ پی ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﯿﺴﺖ ؟ /
  ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮ ﺍﻡ
  ﻫﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯾﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻦ /
  ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺍﻡ ؟

  اس ام اس احساس دلتنگی

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  از گندم پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت زرد شد!
  از گل پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت سرخ شد!
  از یخ پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت آب شد!
  از من پرسیدند عشقت کیه؟
  با افتخار گفتم عشقم کسی است که داره این اس ام اس رو میخونه!

  اس ام اس عاشقانه آسمانی

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
  ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
  ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

  اس ام اس های زیبا و دلنشین

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  دل نزد توست گر چه دوری ز برم
  جویای توام اگر نپرسی خبرم
  خالی نشود خیالت از چشم ترم
  در قلب منی اگر چه جایی دگرم

  مسیج تیکه دار شهریور ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  ﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ : ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﯼ
  ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺎﻝ ﺣﻤﻞ
  ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ
  ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﻣﺎﺩ
  ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺧﻨﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤﻪ
  ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ
  ﺟﻮﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮏ ﺗﯿﺮ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺭﮔﺒﺎﺭ
  ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻃﻮﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺑﺪﻭﻥ
  ﺳﺮ ﻧﯿﺰﻩ ۲ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﯿﺮ ﺩﺭ
  ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮏﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ
  ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺁﻥ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ
  ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
  ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

  اس ام اس تیکه دار