پنجره را باز میکنم
  طلوع را میبینم و غروب را فراموش میکنم
  از اینکه در قلبم هستی و عشق منی افتخار میکنم

  فکر نکن هر آنچه نمیتوانی بفهمی
  مزخرف و بی معنی است

  اس ام اس باحال مهر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  تورادرقلب شعرم میگذارم
  به نام عشق آن را مینگارم
  تمام حرف من در شعر این بود
  تورا تا بی نهایت دوست دارم

  اس ام اس های جدید sms jadid

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  نزدیکم به تو مثل  شهریور تا مهر
  دوری از من مثل  مهر تا شهریور

  اس ام اس تیکه دار لوتی

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  به بعضیام باس گفت
  خواهش میکنم برگرد
  یه هری مونده ته دلم که باس بت بگم

  استاتوس رمانتیک جدید مهر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  ﭼﻬﺎﺭ ﮐﻠﻤﻪ
  ﺣﺮﻑ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺰﻧﯿﻢ
  ﻣﻦ
  ﻋﺠﯿﺐ
  ﺩﻭﺳﺘﺖ
  ﺩﺍﺭﻡ

  اسمس زیبا مهر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  سمت من نیا
  اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده

  من که از خود خبرم نیست چه قیدی دارم
  جمله های خبری قید مکان می خواهند

  استاتوس های دروغ و خیانت

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  عشق یک دروغ برای معنا پیدا کردن زندگی

  اسمس های دروغ گفتن مهر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم نکن