اس ام اس زیبا عاشقانه ناب

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  به کجا مینگری؟!
  زندگی ثانیه ایست…
  وسعت ثانیه را میفهمی…؟!
  هیچکس تنها نیست!
  ما خدا را داریم.

  هر قدر می توانی شاد زندگی کن و هرگز فکر بیهوده به مغز خود راه نده، چون سلامتیت به خطر می افتد. چارلز دیکنز

  پیامک های دانشجویی جدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  یه حقیقت هست که میگه:
  یه دیونه یه کتابی مینویسه که صدتا عاقل نمیتونن پاسش کنن

  وقتی به آسمان مینگرم ، از اینکه خرسندم که با وجود فاصله ها ، باز زیر یک سقفیم . . .

  پیام کوتاه دلتنگی شدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  درعمق آرزوی من است که در وجودت خانه ای داشته باشم حتی به مساحت یه یاد…!

  این قدر نگو اگر گذشت کنم کوچک می شوم، اگر با گذشت کسی کوچک می شد، خدا این قدر بزرگ نبود.

  اسمس خیلی ناب تنهایی

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  میگوینــد: بــاران کــه میزنــد ,
  بــوی ” خــاک “بلنــد می شــود…
  امــا ,اینجــا بــاران کــه میزنــد ;
  بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

  پیام کوتاه فلسفی جدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  هر قدر می توانی شاد زندگی کن و هرگز فکر بیهوده به مغز خود راه نده، چون سلامتیت به خطر می افتد. چارلز دیکنز

  اس ام اس جدید یار خوب

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  ۳ غم آمد به جانم هر ۳ یکبار
  غریبی و اسیری و غم یار
  غریبی و اسیری چاره داره
  غم یار غم یار غم یار

  اس ام اس عاشقانه قشنگ آذر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم
  من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم