اس ام اس های فلسفی خرداد ماه ۹۴

    نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ موضوع: جوک و لطیفه

    ثروت دانا

    همان علم و دانش اوست

    پاسکال