زیباترین چشــم انداز تندیس نگاه تـوست و قشـنگترین لحظه، لحظه ی روییدن توست …
  سالـروز تولدت را با تقـدیم یک سـبد گل ارکیده تبریک میگویم …

  زیباترین چشــم انداز تندیس نگاه تـوست و قشـنگترین لحظه، لحظه ی روییدن توست …
  سالـروز تولدت را با تقـدیم یک سـبد گل ارکیده تبریک میگویم …

  گل زیبای زندگیم، اگر برای دنیا یکی باشی برای من تمام دنیائی

  عزیزم تولدت مبارک

  نازکم روز میلادت مبارک صد سال جاوید باشی
  پیوند من و تو نزدیک است
  می دانم
  قاصدکم تا آن روز سپید باشی

  عزیزم به خاطر همه آرامشی که از تو دارم خدا را شکر میگویم

  به پاس تمام خوبیهایت بهترینها را برایت آرزو میکنم

  تولدت مبارک

  123