هیچوقت زیاد به خودتان سخت نگیرید

  چون دیگران این کار را برای شما انجام میدهند !

  انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند:

  اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند

  یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .

  التماس به خدا جرأت است. اگر برآورده شود، رحمت است اگر برآورده نشود، حکمت است
  التماس به انسان خفت است. اگر برآورده شود، منت است، اگر برآورده نشود، ذلت است

  زبان هیچ استخوانی ندارد

  اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند

  مراقب حرف هایتان باشید

  اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند،
  صداقت است.

  افراد فقیر تلویزیون بزرگی در خانه دارند
  در حالیکه افراد ثروتمند کتابخانه بزرگی در خانه دارند . . .

  مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.
  مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام

  Begin Your Day With Looking At The Mirror And Tell Yourself:
  Today I Am Going To Do Every Thing In The Best Possible Manner And Do It There After

  روزتان را با نگاهی در آینه اغاز کرده و خطاب به خود بگویید:

  امروز من هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام میدهم و سپس به این گفته عمل کنید.

  بزرگترین لذت در زندگی، انجام کاریست که

  دیگران میگویند ”نمیتوانی انجام بدهی” . . .

  عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگـی کنی

  چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگـی می کنی  . . .