آن که در جایگاه نخست است، حتماً دارای نقش نخست نیست

  چه بسیار پادشاهان که از سوی وزیرانشان

  و چه بسیار وزرا که از سوی منشی هایشان اداره می شوند . . .

  (گوته)

  سخت است برای کسی که آتش گرفته
  توضیح بدهی که نباید بِدَوَد . . .

  در دشمنی دورنگی نیست

  کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند…

  هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند..
  سطر اول زندگی همیشه این است:
  **”خدا همیشه با ماست”**
  پس بخوانش با لبخند…

  شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید
  اما می‌توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم
  “مادر ترزا”

  بیشتر مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند
  تا دوباره به عادت های کهنه مشغول شوند .
  (پائولو کوئلیو)